Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäsuhde - mikä se on ja miksi sitä pitäisi ymmärtää?

keskiviikkona, 06.05.2020

Mitä ajatuksia ja tunteita metsä sinussa herättää? Vastaamalla olet jo määritellyt omaa metsäsuhdettasi. Entä mitä arvelet metsäalan toimijoiden tai kansalaisten vastaavan?

On tärkeää tietää, miten näihin kysymyksiin vastataan. Metsäsuhteet vaikuttavat metsiin liittyviin päätöksiin. Metsäsuhteet vaikuttavat metsäammattilaisten ja metsänomistajien arkeen ja työhön.

Metsiin kohdistuu paljon vastakkaisia toiveita, tavoitteita ja vaatimuksia, joita metsäammattilaisten pitää sovittaa yhteen. Tämä on haasteellista. Metsäasiantuntemuksen lisäksi tarvitaan asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kansalaisten tavoitteiden tunnistamista. Ihmiset toimivat omien metsäsuhteidensa pohjalta, joten erilaisten suhteiden ymmärtäminen auttaa ratkaisujen löytämisessä.

Metsäsuhteiden tunnistaminen on tärkeää myös liiketoiminnan kehittämisessä. Metsäneuvoja osaa paremmin räätälöidä metsänomistajalle suunnattuja palveluja, jos hän ymmärtää asiakkaan metsäsuhdetta.

Metsäammattilaisen metsäsuhdetta määrittää metsäasiantuntemus. Metsäammattilaisten uravalinta liittyy usein kuitenkin lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin ja haluun liikkua luonnossa. Työn lisäksi metsä liittyy usein harrastuksiin tai metsänomistukseen, jolloin oma metsä korostaa jatkuvuutta. Ammatillinen metsäsuhde kietoutuu siten osaksi omaa henkilökohtaista metsäsuhdetta. Metsäammattilaiselle omien metsäsuhteiden sekä muiden toimijoiden metsäsuhteiden tunnistaminen on hyvin hyödyllistä.

Metsäsuhde ei synny tyhjästä. Metsäsuhde muuttuu, kun koemme uusia asioita. Kaikki erilaiset metsään liittyvät tiedot, taidot ja tunteet kuuluvat metsäsuhteeseen. Millaista metsäsuhdetta välitämme jälkipolville?

Metsillä ja suomalaisten suhteella niihin on ollut perustavanlaatuinen merkitys aina, ja niin on jatkossakin. Suomen Metsämuseo Lustossa tallennetaan, tutkitaan ja esitellään monimuotoista suomalaista metsäkulttuuria, joka perustuu metsäsuhteisiin. Luston tehtävä on vahvistaa kaikkien kestäviä suhteita metsään nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteena onkin, että Suomi tulevaisuudessa tunnetaan myös kansainvälisesti metsäsuhteiden maana.

Metsäsuhteita tutkitaan parhaillaan paljon monella taholla. Tutkimukset kohdistuvat mm. lasten, metsäammattilaisten, metsänomistajien ja yleisesti metsäalan metsäsuhteisiin. Tutkimusten tavoitteena ymmärtää erilaisia metsäsuhteita ja niiden merkitystä metsäalalle ja yhteiskunnalle.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön rahoittaman Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeen (2019-2022) asiantuntijat:
- Tutkimushankkeen johtaja, dos. Jaana Laine, puh. 050 563 6013, jaana.laine(at)helsinki.fi
- Tohtorikoulutettava YTM, metsätalousinsinööri Tuulikki Halla, puh. 040 7373 904, tuulikha(at)uef.fi
- Tohtorikoulutettava FM Reetta Karhunkorva, puh. 050 328 9644, reetta.karhunkorva(at)lusto.fi

Metsämuseo Luston metsäsuhdetyö ja Metsämiesten Säätiön rahoittama Metsäsuhteiden Suomi 2035 -hanke (2020-2022):
- Kehittämisjohtaja, FT, dos. Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo, puh. 050 3669552, leena.paaskoski(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.