Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsatarinat.com -verkkosivusto yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntien lisämateriaaliksi

keskiviikkona, 13.12.2023

Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke ”Lukemisen ja kirjoittamisen metsätyöt” on julkaistu verkossa. Se on avoin ja vapaasti käytettävissä oleva peruskoulun oppimateriaali äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneille. Sivuilla on erilaisia tehtäviä, jotka kasvattavat luonto- ja metsätuntemusta sen lisäksi, että ne tukevat lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Niin ikään oppilaat saavat arvokasta tietoa luonnosta, eläimistä, metsänhoidosta sekä metsäalan ammateista.

Sivustolta löytyvät seuraavat osa-alueet:
1. Istuta idea
2. Kasvata kaunista
3. Käytä kynää ja konetta
4. Harvenna harkiten.

Istuta idea -osiossa keskitytään oman tekstin ideoimiseen. Osion tietotekstit ja tarinat liittyvät metsässä retkeilyyn. Osiosta löytyy myös Metsänistutus-peli. Kasvata kaunista -osiossa tutustutaan muinaisten
suomalaisten metsäkäsitykseen ja metsäneläimiin tarinoiden ja runojen kautta. Käytä kynää ja konetta sisältää tietoa metsäalan työpaikoista sekä metsänhoidollisista toimenpiteistä, lisäksi asiaan liittyvää historiaa, tarinallisuutta ja leikkiä. Harvenna harkiten käsittelee metsästystä, metsästyskoiria sekä suomen kielen historiaa.

Lukutaito on välttämätön taito yhteiskunnassa pärjäämiselle. Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen ja kouluttautumisen. Valitettavasti nuoret lukevat yhä vähemmän ja yhä lyhyempiä tekstejä. Metsämiesten Säätiön avustuksella olemme pyrkineet luomaan helppokäyttöistä materiaalia edistämään lukutaitoa. Metsätarinat sisältävät paljon tehtäviä, jotka harjoituttavat peruslukutaitoa. Nuorille on tärkeää lukea aiheista, jotka heitä kiinnostavat, ja tämän olemme ottaneet tehtävissämme huomioon. Tehtävien ja tekstien aiheina ovat mm. luonto, eläimet, metsänhoito, metsästys, vaeltaminen ja ihmissudet.

Tavoitteemme on ollut tehdä käytännönläheistä ja perusasioihin keskittyvää äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalia, josta kukin opettaja voi valita omaa ryhmäänsä parhaiten palvelevat tehtävät. Tehtävät on tehty vuosikymmenten kokemuksella opettajan työstä sekä oppimateriaalien laatimisesta.

Materiaalia on mahdollista hyödyntää monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Monialaiset oppimiskokonaisuuden ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Tähän tarkoitukseen materiaalimme sopii erinomaisesti, koska samalla karttuu oppilaiden tietämys ja myönteinen mielikuva metsäalasta ja luonnosta. Tehtävämme soveltuvat myös materiaaliksi vaikkapa sijaisten pitämillä oppitunneilla, sillä ne ovat helppoja ja toimivia, eivätkä vaadi erityistä ennakkotietämystä aiheesta. Luku- ja kirjoitustaidon ohella harjoitetaan myös sosiaalisia taitoja pari- ja ryhmätöiden sekä leikkien ja pelien muodossa.

Lisätietoja:
Tekijä, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Palomäki-Saari, npalomakisaari(A)gmail.com, puh. 0400983999
Tekijä, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Taru Kivineva, kivinevataru(a)gmail.com, puh. 0442838388
metsatarinat.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.