Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäteknologian perusteet esittelee uusinta teknologiaa ja korostaa luontoarvojen huomioon ottamista

torstaina, 06.04.2023

Uudistettu Metsäteknologian perusteet -oppikirja on valmistunut. Se antaa kattavan kuvan metsäteknologiasta ja metsäteknologisen tutkimuksen perusteista sekä menetelmistä. Kirja korostaa erityisesti luontoarvojen sovittamisen tärkeyttä metsäoperaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Metsänkäsittely- ja puunkorjuuosioissa esitellään laajasti niin tasaikäis- kuin eri-ikäiskasvatukseen soveltuvia menetelmävaihtoehtoja.

”Kirja on tarkoitettu korkeakoulujen metsäteknologian perusopetuksen oppikirjaksi. Pääpaino on pohjoismaisessa puutavaralajimenetelmässä, mutta kirjassa esitellään myös muualla maailmassa käytettyjä puunkorjuumenetelmiä. Metsäteknologian perusteet on käytännönläheinen ja sopii hyvin myös ammattioppilaitosten käyttöön sekä oppiaineen yleisesittelyksi laajemmalle yleisölle, kertoo Jori Uusitalo.

Puunhankintaketjun operaatioiden kokonaisvaltainen, luontoarvoja korostava, ohjaus perustuu nykyisin entistä enemmän modernien kaukokartoitus-, paikkatieto- ja pilvipalvelujärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Metsäteknologian perusteet -oppikirja tehtiin yhteistyöllä
Kirja on syntynyt monien toimijoiden yhteistyönä. Kirjan piirroskuvat ovat Ville, Hannu ja Akseli Virtasen käsialaa (Hekku Design Oy). Valokuvia kirjaan ovat antaneet useat metsäteollisuus- ja metsäkoneyritykset sekä laaja joukko yksityishenkilöitä. Kirjan ulkoasusta ja taitosta on vastannut Taina Leino (Vitale Ay). Heli Virtanen on toiminut kustantajan, Tapio palvelut Oy:n, edustajana kirjahankkeessa ja vastannut hankkeen johtamisesta ja kirjan kielenhuollosta. Metsäkoulutus ry on vastannut hankkeen kokonaishallinnoinnista.

Metsäteknologian perusteet – oppikirja on sisällöllisesti integroitu marraskuussa 2022 julkaistuun Metsäkoneopin oppimisympäristöön, joka on löydettävissä Metsäteho Oy:n Puuhuolto sivustolta
(https://puuhuolto.fi/metsakoneoppi). Metsäkoneopin oppimisympäristö on interaktiivinen oppimisalusta, jonka avulla käyttäjä voi tutustua metsäkonetyön keskeisimpien tekijöiden ominaisuuksiin ja niiden laskentaan.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. 

Kirjasta on julkaistu sekä perinteinen paperinen versio että e-kirja. Kirjaa myyvät metsakauppa.fi sekä kaikki merkittävimmät kirjakaupat.

Kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin Helsingin yliopiston Viikin kampuksella 15.3.2023.

Lisätietoja:
Professori Jori Uusitalo, Helsingin yliopisto, jori.uusitalo(a)helsinki.fi, puh. 0504417473
Yliopistolehtori Veli-Pekka Kivinen, Helsingin yliopisto, veli.kivinen(a)helsinki.fi, puh. 0504486194

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.