Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäylioppilaiden kerhon MyForestersin opintomatka Itävaltaan

maanantaina, 11.12.2023

Metsäylioppilaat ry:n kansainvälisesti suuntautunut kerho, MyForesters, järjesti opintomatkan Itävaltaan 25.9.–3.10.2023. Metsäylioppilaat ry on Helsingin yliopiston metsätieteiden opiskelijoiden järjestö. Matkan teemana oli tutustua paikalliseen metsäalan koulutukseen, metsätalouteen ja kulttuuriin. Matkalle lähtijät olivat Helsingin Yliopiston metsätieteiden osaston kandi- ja maisteriopiskelijoita.

Opintomatka alkoi lennolla Wieniin, josta siirryttiin eteenpäin ensimmäiseen kohteeseen, Boku-yliopiston 870 hehtaarin opetusmetsään. Opetusmetsää käytännössä voi verrata Helsingin yliopiston hallinnoimaan Hyytiälän metsäasemaan. Opetusmetsässä päästiin kuulemaan yliopiston professorin luentoa itse metsäasemasta ja paikallisen metsätalouden käytännöistä. Maastossa päästiin käymään muun muassa maaperätutkimuksen koealalla.

Itävaltalaisen metsätalouden erityispiirteiksi opittiin muun muassa se, että päätehakkuu saa olla enintään 2 hehtaaria ja että päätehakkuukypsän metsän puuston tilavuus on noin kaksi kertaa suurempi kuin Suomessa. Lisäksi päätehakkuukohteen puuston keskiläpimitaksi tavoitellaan 60-70 senttimetriä. Opetusmetsän jälkeen opintomatka siirtyi Traunkircheniin, jossa tutustuttiin Waldcampukseen, eli puukampukseen. Tätä oppilaitosta voi verrata suomalaiseen ammattikorkeakoulun ja ammattikoulun yhdistelmään. Waldcampus tarjoaa siis muun muassa metsätalousinsinöörin tutkintoa vastaavaa koulutusta, metsurin koulutusta ja metsäkoneenkuljettajan koulutusta.

Matkan loppupäässä tutustuttiin myös Koller Forsttechnikin tehtaaseen. Tehdas valmistaa kaapelikorjuuseen soveltuvaa kalustoa. Kaapelikorjuu on tekniikka, jota käytetään jyrkillä rinteillä, joihin tavallinen metsäkone ei sovellu. Tehdasreissulla käytiin myös katsomassa juuri syntyneitä, mittavia tuulituhoja Zillertahlissa.

Vapaa-ajalla opintomatkakunta pääsi tutustumaan paikalliseen kulttuuriin. Mainitsemisen arvoisia kulttuurikohteita olivat muun muassa Kotkanpesä, maailmanperintökohde Hallstatt ja Schönbrunnin linna. Opintomatka päättyi lopulta Muncheniin, josta lennettiin takaisin Suomeen. Itävallassa liikkuminen toteutettiin kolmella henkilöpakettiautolla, mikä todettiin edulliseksi ja joustavaksi ratkaisuksi verrattuna linja-autoon.

Kiitämme Metsämiesten Säätiötä metsäylioppilaiden opintojen ja tulevaisuuden kontaktien kannalta erittäin merkityksellisen opintomatkan tukemisesta! Ilman Metsämiesten säätiötä rahallista tukea ei opintomatkan toteuttaminen olisi ollut taloudellisesti mahdollista. On hienoa, että on olemassa säätiö, joka mahdollistaa vastaavanlaisten opintomatkojen toteuttamisen.

Lisätietoja:
Metsäylioppilas Aarni Puupponen, MyFor / Metsäylioppilaat ry, aarni.puupponen(A)helsinki.fi, puh. 0443351700

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.