Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Miten Suomi elää puusta vuonna 2050? – ennakoinnilla ja yhteiskehittämisellä kohti tulevaisuuden osaamista

tiistaina, 15.08.2023

Helsingin yliopiston koordinoima, usean partnerin kanssa toteutettava Puustaus-hanke vahvistaa metsä- ja tekniikan alan opiskelijoiden tulevaisuusajattelun taitoja ja innovaatiokyvykkyyttä eri koulutusasteilla, niin ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa.

Hanke kokoaa yhteen metsäalan koulutusverkoston toimijat ja avainsidosryhmien edustajat alueellisiin työpajoihin, joissa tunnistetaan opetustarpeita ja kytketään ennakointiajattelu suoraan metsäalan opetukseen eri tasoilla. Opetuksen yhteiskehittäminen jatkuu pilotoimalla metsäalan opiskelijoille tulevaisuusajattelun- ja innovoinnin leirimuotoinen opetustapahtuma sekä yhteistuottamalla verkko-opetusmateriaaleja käytettäväksi laajasti metsäalan opetuksen eri tasoilla. Opiskelijoiden tulevaisuusleiri verkottaa lisäksi metsäalan opiskelijoita eri koulutusasteista, mahdollistaen uusien innovaatiopolkujen ja tulevaisuuden verkostojen synnyn.

Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke käynnistyy syyskuussa 2023 ja sen on tarkoitus kestää vuoden 2025 kesään. Hankkeen aikana hyödynnetään Helsingin yliopiston uutta puurakenteista oppimis- ja
tutkimusympäristöä Hyytiälän metsäasemalla, Juupajoella.

Lisätietoja:
apulaisprofessori Tuula Jyske, Helsingin yliopisto, tuula.jyske(a)helsinki.fi, puh. +358504611944

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.