Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opettajat tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppijoina Metsäopettajien Akatemiassa

maanantaina, 03.07.2023

Metsäopettajien Akatemian neljäs kurssi järjestettiin alkuvuoden 2023 aikana ja sille osallistui 17 metsäalan opettajaa ympäri Suomen kaikilta koulutusasteilta. Kurssin tavoitteena on antaa alan opettajille lisää työkaluja innostavaan ja tehokkaaseen opettamiseen. Tärkeänä teemana ovat opettajien työssä tarvittavat tunne- ja vuorovaikutustaidot. Kurssi piti sisällään läsnäolotapaamisia yhdessä koko kurssin kanssa, verkkotehtävien tekemistä itsenäisesti, etätapaamisia omissa pienryhmissä. Kurssin sisältöön kuuluu teorian lisäksi esimerkiksi arkisten tilanteiden vuorovaikutussimulaatioita näyttelijöiden kanssa.

Kurssille osallistuneilta opettajilta saadun palautteen perusteella kurssi koettiin kaiken kaikkiaan hyödylliseksi. Erityisesti osallistujat kiittelivät maaliskuussa järjestetyistä kaksipäiväisistä koulutuspäivistä, oman ryhmän kanssa pidetyistä verkkotapaamisista ja kurssin päätöstilaisuudesta. Kurssi koettiin innostavaksi ja opettajat kokivat saaneensa kurssilta välineitä omaan työhönsä. Kurssin päättyessä monilla osallistujilla olikin jo mielessään konkreettisia asioita, joita he aikoivat kokeilla työssään oppilaiden kanssa.

Kursseille osallistuneet opettajat arvostivat mahdollisuutta tavata muita metsäalan opettajia ja mahdollisuutta vertaiskokemusten jakamiseen. Vuorovaikutustaidot ja niissä kehittyminen puhuttivat kurssille osallistuneita vielä kurssin päättymisenkin jälkeen. Metsäopettajien Akatemiaa on järjestetty nyt neljä kurssia, joille on osallistunut yhteensä 80 opettajaa. Talven 2022-2023 aikana valmisteltiin kurssin järjestämisvastuun siirto Metsäteho Oy:ltä Metsäkoulutus ry:lle.

Metsäkoulutus ry jatkaa keväällä 2024 Akatemian viidennen kurssin järjestäjänä. Metsäopettajien Akatemian rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Kurssille kutsutaan mukaan henkilökohtaisesti
opettamisen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä oppilaitoksista, jotka ovat Metsäkoulutus ry:n jäseniä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy, heikki.pajuoja(a)metsateho.fi, puh. 040 528 4359

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.