Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Metsäkoneenkuljettajien alalta lähtemisen syinä työolot

maanantaina, 29.05.2023

Metsäkoneenkuljettajien alalta lähtemisen merkittävimpiä syitä ovat huono palkkaus, pitkät työmatkat, työn kausivaihtelut, työn alhainen arvostus metsäalan ulkopuolella ja paine tehdä ylitöitä. Myös huoli henkilökohtaisesta terveydestä tulevaisuudessa nousi vastauksissa esille.

Kuljettajien alalta lähtemistä tutkittiin ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Metsäkoneenkuljettajat-Facebook-ryhmässä, jossa on noin 11 000 jäsentä. Vastauksia kyselyyn saatiin 163 kappaletta. Vastaajista 52 % kuului tärkeimpään kohderyhmään eli jo alaa vaihtaneisiin, 40 % aikoo tai on harkinnut alanvaihtoa. Kyselyssä vastaajat laittoivat eri alan vaihtamiseen vaikuttavat tekijät tärkeysjärjestykseen. Neljällä avoimella kysymyksellä varmistettiin tulosten luotettavuutta.

Työoloja on parannettava
Johtopäätökset tutkimuksesta ovat metsäsektorin kannalta valitettavia. Kuljettajia karkaa töihin muille aloille samaan aikaan, kun metsäkonealalla vallitsee alueittain korostuva työvoimapula. Tämän kehityksen
kääntäminen vaatii määrätietoista työtä niin koneyrittäjiltä, metsäyhtiöiltä, konevalmistajilta, koulutukselta ja alan tutkijoilta.

Korkeat tuottavuusvaateet nykyisille ja tuleville kuljettajille yhdessä työvoimapulan kanssa kuormittavat kuljettajia liikaa. Pitkät työmatkat, työn kausivaihtelut, työn alhainen arvostus metsäalan ulkopuolella ja paine tehdä ylitöitä syövät miestä ja naista. Ammattitaitoisista kuljettajista on pidettävä kiinni ja samaan aikaan myös uusia tekijöitä on saatava pysymään alalla nykyistä paremmin.

Huolestuttavaa oli nuorten alasta luopuneiden tai sitä harkitsevien vastaajien osuus, 69 %. Nuoret metsäkoneenkuljettajat ansaitsevat mahdollisuuden perheen ja mielekkään arkielämän rakentamiseen. Tärkeää on myös, että koneyritysten kulurakenne mahdollistaa uusien kuljettajien rauhallisen sisään ajamisen yrityksissä.

Lisätietoja:
MTI (AMK) Kalle Minkkinen, kalle.minkkinen(a)outlook.com, puh. 0443551161
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052212869

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.