Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Työhyvinvointi puunkorjuuyrityksessä

keskiviikkona, 03.05.2023

Opinnäytetyönä tehdyssä selvityksessä kartoitettiin puunkorjuuyrityksen työhyvinvointia, jonka todettiin olevan hyvällä tasolla. Työntekijät olivat varsin tyytyväisiä kaikkiin kyselyllä mitattuihin osa-alueisiin.

Kehittämisehdotuksena nousi ehdotus henkilöstöeduista, kuten E-passeista.

Tutkimuksen toteutus
Metsätalousinsinöörin AMK-tutkinnossa tehdyn opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sisäsuomalaisen puunkorjuuyrityksen työhyvinvointia. Yrityksen työntekijöillä teetettiin työhyvinvointia ja sen kokemuksia mittaava kysely.

Työhyvinvointikyselyn lomake koostui kuudesta osa-alueesta, joiden jokaisen lopussa oli mahdollisuus antaa myös omia kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Osa-alueet kattoivat organisaation toimintaa, johtamista, tiedonkulkua ja viestintää, työn sisältöä, työyhteisön ilmapiiriä ja työntekijöiden hyvinvointia.

Tutkimuksen tulosten pohdinta
Työhyvinvointikyselyssä saadut tulokset jakautuivat keskenään hyvin samansuuntaisesti. Vastaajat olivat varsin tyytyväisiä työhyvinvointikyselyssä kysyttyihin asioihin. Mitään yksittäistä tai laajaa epäkohtaa ei noussut esille tutkimuksessa. Kehittämisehdotuksena tulleet toiveet E-passeista ovat matalan kynnyksen toimenpiteitä ja harkitsemisen arvoisia. Vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä puunkorjuuyrityksen työhyvinvointiin ja työhyvinvoinnin taso ja kokemukset ovat korkealla. Ylläpitämällä ja kehittämällä yrityksen toimintaa myös tulevaisuudessa varmistetaan se, että työhyvinvoinnin taso pysyy jatkossakin hyvänä. Tällä varmistetaan ja tuetaan myös sitä, että metsäkoneala on tulevaisuudessakin kilpailukykyinen ja vetovoimainen, jotta uusia ja nuoria tekijöitä saadaan alalle jatkossakin.

Lisätietoja:
Metsätalousinsinööriopiskelija Roosa Rautiainen, roosa.rautiainen@hotmail.fi, puh. 0405008683
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.