Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Suomalaiset metsäntutkijat vahvasti esillä IUFRO:n maailmankongressissa

keskiviikkona, 22.01.2020

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) on maailman metsäntutkimusorganisaatioiden yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen 15 000 tutkijaa yli 700 tutkimusorganisaatiosta ja 110 maasta. Organisaation koon takia suurin osa käytännön työskentelystä tapahtuu työryhmissä (Working Party).

Vuonna 2019 järjestettiin IUFRO:n viiden vuoden välein järjestettävä maailmankongressi Curitibassa, Brasiliassa. Kokoukseen osallistui noin 2 500 tutkijaa eri puolilta maailmaa. Suomalaisia kokoukseen osallistui noin 40. Kokouksen pääteemoja olivat ”Forests for People”, ”Forests and Climate Change”, ”Forests and Forest Products for a Greener Future”, ”Biodiversity, Ecosystem Services and Biological Invasions” ja ”Forests, Soil and Water Interactions”. IUFRO:n maailmankongressit tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden kansainvälisen yhteistyön aloittamiseen ja syventämiseen sekä vilkkaaseen tieteelliseen keskusteluun, jossa esille tulevat näkemykset eri puolilta maailmaa.

Metsämiesten Säätiö tuki vuonna 2019 kahdentoista suomalaisen tutkijan osallistumista IUFRO:n maailmankongressiin ja yhden tutkijan matkan muuhun IUFRO-tilaisuuteen. Tuen saajista neljä oli IUFRO:n suomalaisia toimihenkilöitä ja yhdeksän tutkijanuransa alkuvaiheessa olevia tutkijoita. Apurahahakemukset arvioi ja rahoituspäätökset teki Suomen Metsätieteellinen Seura säätiön kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti

Metsämiesten Säätiön useita vuosia jatkunut tuki IUFRO-toiminnalle on mahdollistanut suomalaisten laajan osallistumisen tämän kansainvälisen tieteellisen järjestön luottamustehtäviin ja nuorten tutkijoiden verkostoimiseen sen piirissä. Pitkäaikaisen resursoinnin tuloksena yli 30 suomalaista toimii IUFRO:n eri toimielimissä. Erityisen merkittävää on, että IUFRO:n 21-jäsenisessä kansainvälisessä johtokunnassa on kolme suomalaista.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura ry, pekka.nygren(a)metsatiede.org, puh. 044
558 1199

http://www.metsatieteellinenseura.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.