Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Tehoa metsäkoneenkuljettajien työpaikalla oppimiseen

maanantaina, 16.10.2023

Työelämässä oppimisen onnistuminen on keskeisessä roolissa metsäkoneenkuljettajaopiskelijan taitojen kehittymisessä ja ensimmäisen työpaikan löytämisessä. Tässä onnistuminen vaatii sopivan työssäoppimispaikan löytymisen, työssä oppimisen aloituksen onnistumisen sekä taitojen kehittymisen työssäoppimisjakson aikana.

Riverian, Gradian, Sedun ja TTS:n yhteishankkeessa on lähdetty kehittämään työpaikkaohjauksen prosessimallia sekä sitä tukevaa materiaalia. Tässä vaiheessa on kerätty hyviä käytänteitä työpaikalla oppimiseen.

Ensimmäisenä hankkeessa tartutaan sopivan työpaikalla oppimispaikan löytämiseen. Mitä työnantaja haluaa tietää ennakkoon oppimispaikkaa hakevasta opiskelijasta. Onko työn tuottavuus, työmallit vai jotkin muut taidot tärkeimpiä. Näiden vastausten perusteella opiskelijat tekevät itsestään ja osaamisestaan esittelyvideoita, joita voidaan jakaa yrittäjille. Esittelyn lisäksi videoiden tavoitteena on tuoda näkyväksi opiskelijoiden osaamistaso.

Myöhemmin hankkeessa selvitetään, mitkä asiat koetaan kriittisenä opiskelijan aloittaessa uudessa työoppimispaikalla. Millä keinoin opiskelijoita voitaisiin jo ennakkoon valmentaa työssäoppimispaikkaan siirtymisessä tai mitä opettajan pitäisi huomioida ensimmäisessä ohjauksessa tehtiin se sitten paikan päällä tai etänä.

Kolmantena hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla voitaisiin tehostaa opiskelijan oppimista työssäoppimispaikassa. Miten asioita opiskelijoista pitäisi seurata työssäoppimispaikoilla, mitä sisältöjä opettajien ohjauskäynneissä pitäisi olla? Painotetaanko ohjaus työmallien kehittämiseen, työnsuunnitteluun, työnlaadun arviointiin vai aivan johonkin muuhun.
Näihin kysymyksiin selvitetään vastauksia Metsämiesten Säätiön rahoittamassa kaksi vuotisessa Työelämässä oppimisen kehittäminen metsäkoneenkuljettajan koulutuksessa –hankkeessa.

Lisätietoja:
Projektiasiantuntija Juhani Turunen, P-K.n koulutuskuntayhtymä Riveria, juhani.turunen(a)riveria.fi, puh.
0505979569
https://www.riveria.fi/riveria/hankkeet-ja-kehittamistoiminta/#/?RepoProject=125
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.