Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Teollisuuden metsänhoitajat tutustuivat Keski-Euroopan metsätalouteen

maanantaina, 09.10.2023

Teollisuuden Metsänhoitajat ry on perinteisesti järjestänyt kolmen vuoden välein opintomatkan Suomen ulkopuolelle, ja tällä kertaa matka suuntautui Keski-Eurooppaan Tšekkeihin ja Slovakiaan syyskuun alussa
2023. Matkalle osallistui innostunut 50 hengen joukko metsäalan ammattilaisia. Matka tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua Keski-Euroopan metsätalouden erityispiirteisiin, metsien hallintaan, metsätalouden kestävyyteen ja puun jalostukseen.

Keski-Eurooppa on alue, jolla metsätaloudella on pitkät perinteet. Samalla se kuitenkin kohtaa monia nykypäivän haasteita, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset lisääntyneenä kuivuutena. Epidemiana riehuneet hyönteistuhot ovat tuhonneet erityisesti väärille kasvupaikoille istuttuja kuusikoita. Matkalla nähtiin paljon hyönteisten tuhoamaa metsää, mutta onneksi epidemia alkaa olla jo ohi. Retkellä tutustuttiin erilaisiin jalostuslaitoksiin. Stora Enson saha Tšekissä tarjosi mahdollisuuden nähdä kuusen sahaamista ja pellettien valmistusta. Metsä Tissuen tehtaalla Slovakiassa päästiin todistamaan saniteettipapereiden valmistusta ja pakkaamista. Maastokohteilla vierailtiin katsomassa vinssiavusteista puunkorjuuta jyrkissä rinteissä Ponssen koneilla suoritettuna.

Retken mielenkiintoisimpiin vierailuihin kuului valtion metsien edustajien näkemysten kuuleminen metsien uudistamisesta. Yleisenä käytäntönä oli uudistusalueiden aitaaminen sorkkaeläimien pääsyn estämiseksi ja siten halutunlaisen puulajijakauman aikaansaaminen. Tämä toi mukanaan merkittäviä kustannuksia, ja hehtaarin uudistamiskustannukset saattoivat nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.
Opintomatka tarjosi osallistujille mahdollisuuden vertailla suomalaisen ja Keski-Euroopan metsätalouden tilaa. Kokemusten ja näkemisen jälkeen retkeläiset vakuuttuivat siitä, että Suomessa metsäasiat ovat hyvällä mallilla ja meillä on erinomaiset edellytykset harjoittaa hyvää metsätaloutta kaikilta osin. Voimme ylpeinä esitellä metsiämme ja niiden hoitoa. Ammattitaitoinen ja vastuullinen metsänomistus johtaa hyvään lopputulokseen.

Teollisuuden Metsänhoitajat ry haluaa kiittää Metsämiesten Säätiötä saamastaan tuesta, joka mahdollisti tämän opintomatkan. Matka antoi arvokasta näkökulmaa ja ideoita oman työn kehittämiseen metsäalan ammattilaisille.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Heikki Ovaskainen, Metsäteho Oy, heikki.ovaskainen(a)metsateho.fi, puh. 0503006188

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.