Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Tutkimus: Metsäbiotalouden pienten yrittäjien sosiaalinen kestävyys on tärkeä osa kokonaiskestävyyttä

tiistaina, 27.06.2023

Suomen metsäbiotalouden pienten yrittäjien liiketoiminta on usein paikallistaloudellisesti merkittävää ja yhteiskuntaa monipuolisesti hyödyttävää toimintaa. Sosiaalista kestävyyttä pienten yrittäjien näkökulmasta ja sen yhteyttä taloudelliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen on kuitenkin tutkittu viime aikoina varsin vähän. 

LUT-yliopiston kestävyysmuutoksen tutkimusryhmän Metsämiesten Säätiön rahoituksella toteuttamassa tutkimuksessa ”Sosiaalinen kestävyys metsäbiotalouden pienten yrittäjien näkökulmasta Lapissa ja Etelä-Karjalassa” pyrittiin täydentämään tätä sosiaalisen kestävyyden ymmärrystä haastattelemalla monipuolisesti eri metsäbiotalouden pieniä yrittäjiä, esimerkiksi metsäkoneenkuljettajia, sahatyöntekijöitä, lämpöyrittäjiä, poronhoitajia ja luontomatkailun oppaita.
 
Tulosten mukaan metsäbiotalouden pienet yrittäjät ymmärtävät sosiaalisen kestävyyden moniulotteisesti yrittäjille arkisten asioiden, kuten työajan ja tukiverkostojen kautta. Lisäksi sosiaalista kestävyyttä käsiteltiin myös esimerkiksi yrittäjien vapauden ja ennakoitavuuden kautta. Yrittäjien pitkät työajat, ja ajanpuutteen aiheuttama kiire nousivat esiin useimpien yrittäjien haastatteluissa. Metsäalan organisaatioiden, kuten esimerkiksi metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistyksen, ja saman alan yrittäjien muodostamaa tukiverkostoa pidettiin tärkeänä. Lisäksi haastatteluissa nousi esiin yrittäjän vapaus määritellä itse sekä työtehtävänsä että työaikansa ja valita toimintamallinsa esimerkiksi metsänhoidon suhteen. Tulevaisuuden ennakoitavuutta liittyen esimerkiksi ilmastotoimiin pidettiin tärkeänä yritystoiminnan kannalta. 

Haastatteluiden perusteella sosiaalinen kestävyys liittyi myös taloudelliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen. Esimerkiksi tulevaisuuden ennakoinnilla nähtiin olevan yhteys yrittäjien halukkuuteen investoida ja kasvattaa liiketoimintaa. Lisäksi yrittäjän vapaudella valita toimintamallinsa esimerkiksi liikkumisen ja metsänhoidon suhteen nähtiin olevan yhteys ilmasto- ja luonnonsuojelutoimiin. Kokonaisuudessaan sosiaalinen kestävyys on pienten yrittäjien näkökulmasta monilta osin yhteydessä taloudelliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen. Täten metsäbiotalouden pienten yrittäjien sosiaalinen kestävyys voidaan nähdä tärkeänä osana kokonaiskestävyyttä.

Kuva Jukka Luhas
Linkit videoihin: https://youtu.be/bWwLw-IoifQ (pidempi versio), https://youtube.com/shorts/sgxEzmU5f2E (some-versio)

Lisätietoja:
Jukka Luhas, TT, hankkeen vastuullinen tutkija, jukka.luhas@lut.fi
Mirja Mikkilä, MMT, hankkeen vastuullinen johtaja, mirja.mikkila@lut.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.