Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Työhyvinvointia ja tuottavuutta metsäkonealalle

keskiviikkona, 03.06.2020

Metsäkoneenkuljettajien työhyvinvointia sekä työhyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä selvitetään ja kartoitetaan 2-vuotisessa hankkeessa. Hanke alkoi metsäkoneenkuljettajille suunnatulla sähköisellä työhyvinvointikyselyllä, joka toteutettiin syksyllä 2019. Vastauksia kyselyyn saatiin 461 kappaletta. Vastausten perusteella metsäkoneenkuljettajien työkyky yleisesti on hyvällä tasolla, eikä merkittävää eroa ole muihin ammattiryhmiin verrattuna. Itsenäinen työ sekä metsä ja luonto työympäristönä ovat tekijöitä, jotka mainittiin useimmin työn hyvinä puolina ja työn vetovoimatekijöinä. Toisaalta metsäkonetekniikan kehittyessä, koneiden käyttövarmuuden lisääntyessä ja huoltotarpeen vähentyessä metsäkoneenkuljettajan työn ominaispiirteenä korostuvat pitkät yhtenäiset istumisjaksot ja staattisen työn haasteet mm. selän ja hartioiden terveyteen. Hyvän työhyvinvoinnin ylläpidossa tuleekin kiinnittää huomiota mm. riittävään työn (istumisen) tauotukseen ja mahdollisuuksien mukaan jaksottaa työtä monipuolisesti eri työvaiheiden ympärille.

Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tarkempaa tutkimusta varten perustettiin seurantaryhmä, johon kuuluu 14 metsäkoneenkuljettajaa eri puolilta Suomea. Kuljettajat saivat käyttöönsä älykellot, joiden dataa seurataan 12 kuukauden ajan. Älykellojen tuottaman datan lisäksi samalta ajalta kerätään myös kuljettajien tuottavuusdataa metsäkoneista.

Hankkeen kulkua voi seurata Facebookissa sivustolla ”Työhyvinvointia Metsäkoneisiin”, jonne päivitetään myös vinkkejä työhyvinvointiin liittyen. Hankkeesta tuotetaan lisäksi kompakti opas työhyvinvoinnin ylläpitoon metsäkoneenkuljettajille. Hanke jatkuu marraskuun loppuun 2021 saakka.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:

projektitutkija Heli Kymäläinen, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, heli.kymalainen(a)uef.fi, puh. 050 471 5756

professori Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, teppo.hujala(a)uef.fi, puh. 050 336 7457

https://www.facebook.com/Ty%C3%B6hyvinvointia-Mets%C3%A4koneisiin-107161077319086/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.