Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Työn iloa, metsäala! Viestintää koordinoi nyt Tapio

perjantaina, 16.06.2023

Työhyvinvoinnin kehittäminen metsäalalla on Metsämiesten Säätiön ydintoimintaa. Metsähyvinvointi-viestinnässä kootaan yhteen työhyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä ja tuotetaan yhdessä tietoa sen perusteista ja jatkuvan parantamisen keinoista. Viestinnän koordinointivastuu on toukokuussa siirtynyt Metsätehosta Tapioon.

Mikä saa ihmisen tulemaan juuri metsäalalle töihin ja ennen kaikkea – mikä saa pysymään? Työ on meille jokaiselle paljon muutakin kuin tulos tilipussissa. Hyvässä työssä voi henkisesti ja fyysisesti hyvin, ja työ tuntuu tärkeältä ja arvostetulta. Metsähyvinvointi-viestintä kutsuu yhteistyöhön omasta ja muiden työhyvinvoinnista kiinnostuneita metsäosaajia.
 
Metsähyvinvointi on viestintää, jossa yhdessä tunnistamme ja otamme käyttöön työhyvinvoinnin tiedepohjaisia keinoja ja hyviä käytäntöjä. Ne ovat alati kehittyviä siinä kuin metsätiede ja metsänhoidon suosituksetkin.

Metsähyvinvointi välittää tietoa työhyvinvoinnista
 

Metsähyvinvointi käynnistyi 2010 Metsämiesten Säätiön rahoittamana ja Työterveyslaitoksen vetämänä kehittämishankkeena. Tuolloin aiheesta ryhdyttiin viestimään aktiivisesti ja hankkeen myötä perustettiin Metsäalan Johtamisakatemia ja Metsäopettajien Akatemia. Toimintaa on vetänyt Metsäteho, joka viime vuoden lopulla päätyi siihen, että on aika luovuttaa kapula eteenpäin. 2023 keväästä alkaen Metsäalan Johtamisakatemiaa luotsaa Työtehoseura TTS, Metsäopettajien Akatemiaa Metsäkoulutus ry ja Metsähyvinvointi-viestinnästä vastaa Tapio. 

"Olen iloinen siitä, että saimme työhyvinvointiasioista viestimisen Tapion tehtäväksi. Aihe on tärkeä kaikille ja siinä voi itsekin kehittyä jatkuvasti", sanoo Metsähyvinvointihankkeesta Tapiossa vastaava viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Tarja Ollas. "Meillä Tapiossa on hyvät lähtökohdat, koska teemme säännöllisesti yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kanssa. Tunnemme metsäosaajia ja heidän toimenkuviaan laidasta laitaan", Tarja jatkaa.

Metsähyvinvointi-viestinnän uusia linjoja haettiin työpajassa, jossa pitkäaikaiset tekijät siirsivät tietoa ja näkemyksiä Tapioon. "Metsäala tarvitsee jatkuvasti taitavaa työvoimaa niin metsätöihin kuin toimistoihin, joten alalla pitää olla sekä imua että pitoa. Työn ilo on siinä keskeinen tekijä. On tärkeää, että työhyvinvointi ymmärretään laajemmin kuin pelkkänä työkyvyn ylläpitona", toteaa toimitusjohtaja Heikki Pajuoja Metsätehosta. 

Viestinnän kanavat ja Metsähyvinvoinnin pyöreä pöytä

Tapio ryhtyy kehittämään Metsähyvinvointi-verkkosivustoa niin, että jokainen löytää sieltä helposti itselleen sopivaa aineistoa ja artikkeleita. Eri tavoin tietoa tarvitseviksi ryhmiksi on tunnistettu esihenkilöt ja yrittäjät, asiantuntijat, metsätyöntekijät ja metsäalalle vasta tulossa olevat opettajiensa välityksellä. Sivusto toimii myös alustana Metsäalan Johtamisakatemian ja Metsäopettajien Akatemian viestinnälle.
Sivuston lisäksi Metsähyvinvointi on läsnä monissa sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeen avulla tuoretta tietoa voi tilata omaan postiin. "Vakaa aikomuksemme on tehdä viestintää ja koota aineistoja, joita voi hyödyntää helposti omassa työssä. Viestimme ihmiseltä ihmiselle ja koitamme tuottaa juttuja, joita itsekin haluaisimme lukea", Tarja Ollas kuvailee.

Metsähyvinvointi on avoin viestintäkanava kaikille, jotka haluavat ottaa palan vastuuta työhyvinvoinnin jatkuvasta parantamisesta. Jotta sisältö olisi oikeaan osuvaa, kootaan näistä henkilöistä Metsähyvinvoinnin pyöreä pöytä. Sen jäsenet ovat avainroolissa myös viestien tunnetuksi tekemisessä omissa joukoissaan.

"Jokainen vastaa omalta osaltaan omasta ja työkavereiden työhyvinvoinnista, myös alalla tehtävän työn tunnettuuden ja arvostuksen osalta. Metsähyvinvointi-hanke on tuonut tähän konkreettisia työkaluja. Olen tyytyväinen, että Metsätehon tärkeän työn jatkajiksi löytyi hyvät tekijät Tapiosta, Metsäkoulutus ry:stä ja TTS:stä", kiittelee toimitusjohtaja Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiöstä.

Työ on osa elämää ja työn ilo tavoittelemisen arvoista. Tule mukaan Metsähyvinvointi-viestinnän pariin. 

Tilaa uutiskirje. Jos olet tilannut kirjeen jo Metsäteholta, tilaus on edelleen voimassa.

Seuraa sosiaalisessa mediassa: Twitter, LinkedIn, Facebook 

Vieraile sivustolla: www.metsahyvinvointi.fi  

Lisätietoja: Metsähyvinvointi-palvelun päätoimittaja Tarja Ollas, Tapio, puh. 040 835 6473, tarja.ollas@tapio.fi.

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.