Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Verkkokoulusta tukea terveyden ja työkyvyn edistämiseen

tiistaina, 27.06.2023

Metsämiesten Säätiön hankerahoituksella on syntynyt syksyllä 2023 julkaistava Metsätalousyrittäjien verkkokoulu. Kohderyhmänä ovat puunkorjuualan yritykset, yrittäjät itse ja työntekijät. 

Neliosaisen verkkokoulun taustalla on 38 yrittäjälle tehty haastattelu, Pohjois-Suomessa puhelinvalmennuksena toteutettu terveysohjelma, yritysauditoinnit, sekä Luonnonvarakeskuksen, Työtehoseuran, Metsätehon, Metsäkoulutus ry:n, oppilaitosten, sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa käydyt neuvottelut.

Verkkokoulu sisältää neljä, toisiaan tukevaa osa-aluetta:
1) Terveyden ja työkyvyn edistäminen 
Painoalueena ovat työkykyä haittaavien ongelmien ehkäisy ja oman aktiviteetin tukeminen. Verkkokoulu ohjaa myös työterveyshuollon palveluiden optimointiin. Ohjelma sisältää runsaasti videomateriaalia sekä käytännön ohjeita oman terveyden edistämiseen. Verkkokoulun käyttäjä löytää keinoja ja ohjeita oman terveyden ja työkyvyn ylläpitoon. Osa-alueina ovat liikunta, tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisy ja hoito, uni, vireystila ja palautuminen, sekä terveellinen ravinto. 
2) Työturvallisuus ja työn sujuminen 
Painoalueena on työturvallisuuden ja riskien hallinnan lisäksi työprosessien kehittäminen sujuvammiksi, jolloin varoitustauluja tarvitaan vähemmän. Taustalla on LeanSafety 6S -malli.
Verkkokoulu antaa ohjeita työturvallisuuden parantamiseen, sekä riskien ja jäännösriskin hallintaan puunkorjuutyön erityisolosuhteet ja työtehtävät huomioiden. Osio tukee myös yhteistyötä oppilaitosten, ja teollisuuden kanssa.
3) Vakuutukset 
Ohjelmaosio sisältää lakisääteiset vakuutukset, sekä vapaaehtoiset toiminnan ja henkilöstön vakuutukset.
4) Liiketoiminnan kehittäminen 
Perustana on henkilöstölähtöinen talouden kehittäminen ja verkostoyhteistyö. 

Verkkokoulun tavoitteena on kehittää yritysten ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä antaa tietoa laajasta kokonaisuudesta ja ohjata käyttäjiä eteenpäin. Käytännön sisällöstä ja jatkokehityksestä vastaa asiantuntijaryhmä, johon lisäkseni kuuluvat terveyden osalta Sami Jauhojärvi ja Jesse Latvala, työturvallisuudesta Pertti Kortejärvi sekä taloudesta Marko Kesti ja Simo Alaruikka. 

Yritysten henkilöstötuottavuuden parantamisen lisäksi haluamme kehittää yhteistyötä toimialan yritysten välillä, yritysten ja oppilaitosten välillä, sekä teollisuuden, laitevalmistajien ja yritysten välistä yhteistyötä. Tammikuussa päätetty ja kesän alussa avautunut EU:n rahoituskausi avaa yhteistyölle hienoja mahdollisuuksia maankäyttösektorin yritysten ja toimijoiden yhteistyölle.

Haasteita kyllä riittää nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä ja kehitetään yhdessä eteenpäin!

Kuva Tapani Tohka 
Linkit videoihin: https://youtu.be/0A_aPvBEBko (pidempi versio), https://youtube.com/shorts/xo6KK8JukkU?feature=share (some-versio)
Tapani Tohka
Hankejohtaja
tapani.tohka@bpmpalvelut.fi
Puh. 0415251726

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.