Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Verkkokoulusta tukea terveyden, työturvallisuuden, sekä henkilöstölähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen

keskiviikkona, 23.08.2023

Metsämiesten Säätiön hankerahoituksella on syntynyt syksyllä 2023 julkaistava Metsätalousyrittäjien verkkokoulu. Kohderyhmänä ovat puunkorjuualan yritykset, yrittäjät itse ja työntekijät.

Neliosaisen verkkokoulun taustalla on 38 yrittäjälle tehty haastattelu, Pohjois-Suomessa puhelinvalmennuksena toteutettu terveysohjelma, yritysauditoinnit, sekä Luonnonvarakeskuksen, Työtehoseuran, Metsätehon, Metsäkoulutus ry:n, oppilaitosten, sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa käydyt lyhyet, tai joskus hieman pidemmät neuvottelut.
Verkkokoulu sisältää neljä, toisiaan tukevaa osa-aluetta:

1.) Terveyden ja työkyvyn edistäminen
Painoalueena ovat työkykyä haittaavien ongelmien ehkäisy ja oman aktiviteetin tukeminen. Verkkokoulu ohjaa myös työterveyshuollon palveluiden optimointiin. Ohjelma sisältää runsaasti videomateriaalia sekä käytännön ohjeita oman terveyden edistämiseen.

2.) Työturvallisuus ja työn sujuminen
Painoalueena on työturvallisuuden ja riskien hallinnan lisäksi työprosessien kehittäminen sujuvammiksi, jolloin varoitustauluja tarvitaan vähemmän. Taustalla on LeanSafety 6S -malli.

3.) Vakuutukset.
Ohjelmaosio sisältää lakisääteiset vakuutukset, sekä vapaaehtoiset toiminnan ja henkilöstön vakuutukset.

4.) Liiketoiminnan kehittäminen.
Perustana on henkilöstölähtöinen talouden kehittäminen.
Verkkokoulun kehitystyötä jatketaan jatkohankkeiden avulla. Mukaan liitetään myös ilmastovaikutusten
pienentäminen sekä vihreä siirtymä ja konkreettiset koulutusohjelmat.

Lisätietoa linkeistä:
https://www.youtube.com/watch?v=0A_aPvBEBko

Lisätietoja:
Tapani Tohka, Hankejohtaja
tapani.tohka(a)bpmpalvelut.fi
0415251726
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.