Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Esitelmä IUFRO World Congress -tapahtumassa

tiistaina, 02.07.2024

Osallistuin IUFRO World Congress -tapahtumaan ja pidin esitelmän "We might need to give up something - Readiness of Finland to adopt the new European Forest Strategy" Tukholman Stockholmsmässan-tapahtumakeskuksessa. Esitys oli osa paneelia "Governing EU's forests: policy narratives, perception and power", ja se keräsi noin 200 kuulijaa. Esitykseni herätti vilkasta keskustelua osallistujien kesken. Paikalla oli myös edustajia Suomen Maa- ja metsätalousministeriöstä, jotka esittivät oman näkemyksensä tutkimukseni tuloksista.

Tapahtuma oli erittäin opettavainen ja tarjosi mahdollisuuden verkostoitua monien alani asiantuntijoiden kanssa. Paikalla oli noin 4000 metsäalan osaajaa eripuolilta maailmaa. Kongressissa oli mukana myös metsäalan yritysten edustajia, joiden kanssa luodut yhteydet mahdollistavat tutkimukseni laajentamisen esimerkiksi yksityisyritysten ja metsäinvestoijien haastattelujen kautta. Lisäksi osallistuin aktiivisesti Helsingin yliopiston näyttelyalueen ylläpitoon, jossa esittelimme Metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusta ja suosittelimme messuvieraita kirjautumaan uuteen "Educators platform" -sovellukseen. Sovelluksen tarkoituksena on luoda tietokanta opetusmateriaaleista ja tarjota alusta laadukkaille, vertaisarvioiduille opetusmateriaaleille.

Kongressin aikana pääsin tapaamaan myös ulkomailla asuvia kollegoitani, kuten väitöskirjaohjaajiani Suomesta, Japanista ja Burkina Fasosta. Lisäksi osallistuin kirjoittajien tapaamiseen Euroopan Metsäinstituutin tutkijoiden kanssa, jossa suunnittelimme yhteistä artikkelia.

Kongressi oli minulle erittäin onnistunut ja hyödyllinen kokemus. Olen kolmannen vuoden väitöskirjatutkija ja IUFRO World Congress auttoi minua edistämään omaa tutkimustani ja saamaan sille näkyvyyttä, sekä verkostoitumaan nykyisten ja uusien kollegoiden kanssa. Konferenssimatka oli osittain rahoitettu Metsämiesten Säätiön apurahalla, joka jaetaan vuosittain opiskelijoiden verkostoitumisen ja kansainvälistymisen edistämiseksi.

Lisätietoja:
Väitöskirjatutkija Niina Pietarinen, Helsingin yliopisto, niina.pietarinen(a)helsinki.fi, puh. 0407086982

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.