Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

IUFRO-maailmankonferenssi Tukholmassa – tutkimuksen tulosten esittely ja verkostoituminen

tiistaina, 02.07.2024

Haluan kiittää teitä lämpimästi saamastani rahoituksesta, matka-apurahasta joka mahdollisti osallistumiseni IUFRO-maailmankonferenssiin Tukholmassa. Konferenssi oli merkittävä tilaisuus, jossa esitin väitöskirjaosatutkimukseni tuloksia.

Konferenssi suurin anti omalta osaltani oli verkostoituminen muiden alan tutkijoiden kanssa, avaten mahdollisuuksia yhteistyöhön tulevaisuudessa. Tämä kokemus oli tärkeää tulevan tutkijanurani kannalta, ja se myös lisäsi tutkimukseni näkyvyyttä tutkijayhteisössä.
Kiitän vielä kerran tuestanne ja luottamuksestanne.

Lisätietoja:
Tutkija Atte Koskivaara, Luonnonvarakeskus, atte.koskivaara(a)luke.fi, puh. +358407715581
https://www.attekoskivaara.com/IUFRO-maailmankonferenssissa-Tukholmassa-2024/
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.