Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan ammatillista koulutusta ja tarvetta valmistuvasta työvoimasta tulee pitää esillä

maanantaina, 13.05.2024

Metsäalalla riittää töitä tulevaisuudessa ja työvoimaa tarvitaan, mutta korjausliikkeitä on tehtävä niin koulutukseen, opiskelijavalintaprosesseihin, koulutuksen sisältöihin kuin alan työnantajien toimintaan. Osaavan työvoiman tarvetta- jopa pulaa- alalla on metsäkoneenkuljettajista, puutavara-autonkuljettajista ja metsureista. Metsäalan ammatillisen koulutuksen tilannetta on erityisen tärkeää pitää esillä.

Metsäalan perustutkinnon kehittämistyöryhmä 2022–2024 tarkasteli metsäalan perustutkinnon tuottamaa laadullista ja määrällistä tuloksellisuutta sekä voimassa olevien tutkinnon perusteiden työelämävastaavuut -ta ja havaittuja uudistustarpeita. Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta tulee valmistua oikeita määriä alalla tarvittavia ammattilaisia ja valmistuneiden ammattitaidon tulee vastaa työelämän vaatimuksia.

Työryhmän muodostivat Metsäalan kuljetusyrittäjistä Kari Palojärvi, Metsäteollisuus ry:stä Venla Kaplas, Koneyrittäjistä Simo Jaakkola, Teollisuusliitosta Jari Sirviö, Yksityismetsätalouden työnantajista Markus Tähkänen, Metsäkoulutus ry:stä Ville Manner sekä metsäalan perustutkintokoulutuksen järjestäjistä Tampe-reen seudun ammattiopiston metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalta Mari K. Nieminen ja Hämeen ammatti-instituutin metsätalouden osaamisalalta Juha Mäkelä. Hankkeen tutkijoina toimivat Eila Lautanen ja Riitta Kilpeläinen TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksesta. Lisäksi Opetushallituksen metsäalan työelämätoimikunnan puheenjohtaja osallistui läsnäolo- ja puheoikeudella osaan kokouksista. Mietintö on jatkoa Metsäalan koulutuksen kehittämisverkoston loppuraportille (MMM 3.2022) ja sen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Opinnot tulee keskittää työssä tarvittavaan keskeiseen ammattiosaamiseen

Työryhmä on käsitellyt kaikki metsäalan perustutkinnon 1.1.2024 osaamisalat, niiden laadullisen ja määräl-lisen tuloksellisuuden 2011–2021, havaitut pullonkaulat sekä uudistamistarpeet. Kaikkia perustutkinnon osaamisaloja ja tutkintoja koskien työryhmä pitää ensisijaisen tärkeänä tulevissa uudistuksissa keskittää opinnot tutkinnoissa kyseisessä työssä tarvittavaan keskeiseen ammattiosaamiseen.

Sekä osaamistavoitteet että ammattitaitovaatimusten määrät ovat tutkinnonuudistuksen 2024 yhteydessä kasvaneet niin, että on syytä olla huolissaan siitä, painottuuko ammattityön tekemisessä tarvittava osaaminen opinnoissa riittävästi ja kehittyvätkö opiskelijat näissä taidoissa riittävästi. Työryhmän mietintö jätetään sekä Opetus- ja kulttuuriministeriölle että Opetushallitukselle otettavaksi huomioon tulevissa metsäalan ammatillisen koulutuksen uudistuksissa.

Tulokset esiteltiin 7.5.2024 Metsäkoulutus ry:n ajankohtaispäivässä ja ovat tutustuttavissa tulosjulkaisuna  https://www.tts.fi/wp-content/uploads/2023/10/Metsaalan-perustutkinnon-tyoelamavastaavuus-ja-tutkinnon-kehittaminen-_TTS-476.pdf

 Lisätietoja:
Kehityspäällikkö/metsä Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, eila.lautanen(a)tts.fi, puh. 044 714 3686
Tutkija Riitta Kilpeläinen, TTS Työtehoseura, riitta. kilpelainen(a)tts.fi, puh. 050  3087535 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.