Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen työelämässä oppimisen kustannukset ja korvaukset selvityksen alla

tiistaina, 30.04.2024

Koneyrittäjät, Motoajo, Forest Nilakka, Sakky, Riveria ja TTS Työtehoseura selvittävät yhteisvoimin metsäkoneenkuljettajakoulutuksen työelämässä oppimisen yrityksille aiheuttamia kustannuksia ja työelämäjaksoilta maksettuja korvauksia.

Hanke kohdistui kaikkiin 13 metsäkonekoulutuksen järjestäjään ja 19 toimipisteeseen, kun kyselytutkimuksella kartoitettiin oppilaitosten käytänteet oppisopimuksen ja koulutussopimuksen käytöstä sekä korvausten maksamisesta työelämässä oppimisen jaksoilla. Vastaukset ja kattava aineisto saatiin kaikilta koulutuksen järjestäjiltä.

Todellisia työelämässä oppijan aiheuttamia kustannuksia seurataan parhaillaan kahden metsäkoneyrityksen - Motoajon ja Nilakka Forestin- kirjanpidoista Sakkyn ja Riverian työelämässä oppimassa olevilta opiskelijoilta 30.9.2024 saakka. Tämä on ensimmäinen kerta, kun työssäoppimisen kustannuksista saadaan reaalitietoa. Kolmanneksi hankkeessa selvitetään ns. ruotsin malli ja sen käytön mahdollisuudet Suomessa, so. isoimpien asiakastahojen (UPM, Metsä Group, Stora Enso ja Metsähallitus) sekä koneyritysten halukkuus laittaa rahaa yhteiseen kassaan, josta työelämässä oppimisen mahdollisuuksia tarjoavia koneyrityksiä voisi taloudellisesti tukea. Ruotsissa on tällainen malli käytössä. https://www.grona.org/framtida-medarbetare/skogsbruk/praktik/praktikstod-att-soka-for-medlemmar-inom-skogsbruk/

Hankkeessa on teemasta haastateltu 14 metsäkoneyritystä ja 11 asiakastahon edustajaa seuraavista yrityksistä: Stora Enso, UPM, Metsä Group, Versowood, Metsähallitus, Keitele Group, Harvestia ja Tornator. Haastatteluista alustavat tulokset ja data valmistuvat 30.6.2024.Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuodenvaihteessa 2024-2025.

Selvitystyön on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö/metsä Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, eila.lautanen(a)tts.fi, puh. 044 714 3686
Pääkouluttaja Niko Karhu, TTS Työtehoseura, niko.karhu(a)tts.fi, puh. 041 7318787
https://www.tts.fi/hankkeet/metsatalous/metsakoulutuksen-tutkimus-ja-kehittaminen
https://www.grona.org/framtida-medarbetare/skogsbruk/praktik/praktikstod-att-soka-for-medlemmar-inom-skogsbruk/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.