Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäopetus – teorian ja käytännön yhdistämisen taidetta. IUFROn metsäopetuksen symposiumi 2.- 4. 10. 2023 Suomessa

keskiviikkona, 29.05.2024

Metsäkoulutuksen globaalit huippuyliopistot keskustelivat digitaalisuuden hyödyntämisestä ja teorian ja käytännön yhdistämisestä Suomessa järjestetyssä Maailman metsäntutkimusorganisaatioiden liiton (IUFRO) metsäopetuksen symposiumissa 2.-4. lokakuuta.

Suureksi osaksi hybridinä järjestetyssä tilaisuudessa saatiin vahvaa näyttöä verkon yli tapahtuvan koulutuksen potentiaalista. Kyseessä voivat olla pienet jopa maastossa tapahtuvat opetustuokiot, perinteisempi kurssitarjonta tai vaikkapa kokonaiset tutkinnot. Teoriaa ja käytäntöä voimakkaasti yhdistävinä uusina täydennyskoulutuksen muotoina esiteltiin niin sanottuja mikrotutkintoja (microcredentials). Nämäkin toteutetaan usein verkkokoulutuksena.

Symposiumissa julkistettiin Latinalaisen Amerikan korkeakoulujen metsäopetuksen verkoston perustaminen. Jokaisessa maanosassa on nyt tämän tasoinen verkosto. Verkostojen nykyistä vahvempi yhteistyö jatkossa on iso mahdollisuus opetuksen kehittämisessä. Yksittäisistä esityksistä mainittakoon Oregonin yliopiston etäopetusmalli, jossa on menestyksellä tarjottu kokonaisia tutkintoja jo kymmenen vuoden ajan. University of British Columbia (UBC, Kanada) ja University of Arkansas (USA) esittelivät jatkuvaa oppimista ja täydennyskoulutustaan. Virtuaalitodellisuus ja mobiiliteknologiat olivat monien esitysten aiheena.

UBC:n dekaani Rob Kozak piti Helsingin osuuden loppuyhteenvedon korostaen tekoälyn roolia opetusstrategioiden muodostamisessa. Hän korosti myös koulutuksen tärkeyttä tieteellisen tiedon siirtämisessä teoriasta käytäntöön.

Tilaisuuden käytännön järjestelyistä vastasi Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto metsätieteiden maisteriohjelman vetäjän Mika Rekolan johdolla. Yliopiston Helsingin keskusta- ja Viikin kampusten lisäksi tutustuttiin Hyytiälän metsäasemaan. Metsä Group tarjosi loistavan maastokohteen Lohjalla Nemus Futurum -vierailukeskuksessa. Suomen omista koulutusorganisaatioista esittelyssä olivat Metsäkoulutus ry, Metsäkeskus, TAPIO ja Helsingin yliopiston kasvatustieteen osasto.

Symposiumin loppuhuipennuksena toimi Hyytiälän metsäasemalta suorana metsästä verkkoon lähetetty opetustuokio. Yliopistonlehtorit Ilkka Korpela ja Mika Rekola opettivat ekosysteemipalveluita ja metsänmittausta ensimmäisen vuoden metsätieteen kandidaattiopiskelijoille.

Metsämiesten Säätiö tuki symposiumia, mistä järjestäjät ovat kiitollisia.

Lisätietoja symposiumista:
https://www.iufro.org/science/divisions/division-6/60000/60900/activities/
https://www.helsinki.fi/en/conferences/iufro-symposium-forest-education

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Mika Rekola, Helsingin yliopisto, mika.rekola(a)helsinki.fi, puh. +358405633509

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.