Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäsuhdetutkimus esillä IUFROn maailmankongressissa

tiistaina, 02.07.2024

Suomalaista metsäsuhdetutkimusta esiteltiin Tukholmassa kesäkuun 2024 järjestetyssä IUFROn maailmankongressissa.

Tieteellisissä esitelmissä käsiteltiin metsäsuhteita care-käsitteen näkökulmasta. Care voidaan suomentaa esimerkiksi hoivaksi tai huolenpidoksi. Esitelmät olivat osana sessiota T4.17 Human-Forest Relationship I - Ambiguity in “taking care of the forest”.

Metsät liitetään pääasiassa puuntuotantoon ja rationaalisuuteen. Kuitenkin care eli "huolenpito" on tunnistettu tärkeäksi tekijäksi, joka motivoi ihmisen toimintaa luontoa kohtaan. Esimerkiksi metsänomistajat arvostavatmetsiä niiden taloudellisen hyödyn vuoksi, mutta he myös ilmaisevat sekä sukupolvien välistä kunnioitusta että huolenpitoa ja liittävät metsiin erilaisia merkityksiä rakkaina paikkoina, psykologisena suojapaikkana tai tärkeänä osana identiteettiään.

Esitelmissä oli keskeistä se, miten eri ihmisryhmät ilmaiset, kokevat ja toteuttavat care-käsitettä suhteessaan metsään. Esitelmissä metsiin liittyvää huolenpitoa pohdittiin sekä teoreettisella tasolla (esimerkiksi osana feminististä teoriaa) että metsänomistajien ja metsäammattilaisten haastatteluissa ilmenevien kokemusten kautta.

Kotimaista uutta metsäsuhdetutkimusta esiteltiin session lisäksi posteriesitelmässä The Concept of the Human-Forest Relationship (HFR) – Definition and Potentials for Forest Conflicts Mitigation.

Lisätietoja:
Yliopisto-opettaja Jaana Laine, LUT-yliopisto, jaana.laine(a)lut.fi, puh. +358504731783

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.