Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäsuhteiden tutkimusta soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen keinoin

maanantaina, 27.05.2019

Metsiä ja niiden käyttöä voidaan lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta ja toisinaan eri intressiryhmät ja erilaiset ajatusmaailmat joutuvat törmäyskurssille. Juuri tästä syystä yhteisen konsensuksen löytäminen ja toisten, erilaisten näkökantojen syvällisempi ymmärtäminen on tärkeää.

Lapin yliopiston soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelman Pro gradu -tutkimuksessa käsitellään erilaisia metsäsuhteita. Tavoite on tuoda esille erilaisia metsäsuhteita ja lisätä ymmärtämystä erilaisten metsäsuhteiden omaavien henkilöiden välille. Tutkimus on taiteellinen toimintatutkimus ja taiteellisena apuvälineenä tutkimuksessa toimii luontovalokuva.

Vuoden 2017 syksyllä alkoi tutkimus Luontokuva sillanrakentajana - Metsäsuhteita Koillismaalla, johon valikoitui mukaan yksitoista tutkimushenkilöä Kuusamon ja Koillismaan alueelta. Tutkimukseen pyrittiin ottamaan mukaan ihmisiä, jotka metsiin kohdistuvan työn tai harrastusten vuoksi ovat metsien käytön suhteen tavoitteellisia eri tavoin. Mukaan valikoitui useita metsätaloudellisia toimijoita, luonnonsuojelujärjestöjä, matkailun ja porotalouden edustajia, sekä yksityishenkilöitä.

Kesän 2018 aikana otettiin yhdessä tutkimushenkilöiden kanssa luontovalokuvia, jotka kuvastavat heidän metsäsuhteitaan, heidän valitsemissaan ympäristöissä. Syksyllä 2018 tutkimushenkilöt valitsivat mielestään heidän metsäsuhteitaan parhaiten kuvaavat luontovalokuvat ja pääsivät myös tutustumaan toisten tutkimushenkilöiden kuviin.

Tutkimuksen taiteellisena osana järjestettiin valokuvanäyttelyt 5.11.–30.11.2018 Tiedekeskus Pilkkeessä Rovaniemellä, 4.12.–28.12.2018 Kaamosgalleriassa Kuusamossa, sekä diaesityksenä 1.12.-31.12. 2018 Oulangan luontokeskuksella Kuusamossa. Näyttelyiden kautta yleisöllä oli mahdollisuus miettiä ja peilata omaa metsäsuhdettaan ja tavoitteena olikin haastaa ihmisiä tutkiskelemaan erilaisia metsiin liittyviä näkökantoja avoimin mielin.

Varsinainen metsäsuhteisiin liittyvä tutkimus suoritettiin haastattelemalla tutkimushenkilöitä kahdessa kierroksessa, ennen ja jälkeen heidän metsäsuhteestaan kertovien valokuvien ottamista ja näyttelyitä. Tutkimuksen osana järjestettiin myös yhteisötapaaminen helmikuussa 2019. Tutkimuksen eri vaiheet on nyt toteutettu ja tulosten raportointi Pro gradu -tutkielman muodossa on jäljellä.

Tutkimukseen liittyvät näyttelyt ja metsäsuhteiden tutkimus ovat olleet laajalti esillä lehdistössä. Koillissanomat, Lapin Kansa, Maaseudun Tulevaisuus ja Aarre-lehti kirjoittivat näyttelyistä niiden ollessa ajankohtaisia. Tutkimuksen tiimoilta julkaistiin myös blogiteksti Metsämuseo Luston sivustolla.

Tutkimushanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö, joka on mahdollistanut hankkeeseen ja näyttelyiden järjestämiseen liittyvien matkojen tekemisen.

Lisätietoja: Janette Backman, Lapin yliopisto; jabackma(a)ulapland.fi

https://metsasuhteita.fi/metsasuhteiden-tutkimusta-soveltavan-kuvataiteen-ja-luontokuvauksen-keinoin/

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.