Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäylioppilaiden opintomatka Brysseliin

maanantaina, 01.07.2024

Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst järjesti opintomatkan Brysseliin 20.3.-23.3.2024. Uniforstin sääntömääräinen tarkoitus on jäsenten opintojen, työelämävalmiuksien sekä talouden tukeminen. Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua Euroopan unionin toimielimiin ja metsäalan edunvalvontaan sekä verkostoitua kansainvälisesti. Matkalle lähtijät olivat Helsingin Yliopiston metsätieteiden kandi- ja maisteriopiskelijoita.

Opintomatka alkoi keskiviikkona aamulennolla Brysseliin, jossa siirryimme majoituspaikan kautta ensimmäiseen vierailukohteeseen CEPI:in (Confederation of European Paper Industry). Saimme kuulla kattavasti kemiallisen puunjalostusteollisuuden edunvalvonnasta. Iltapäivällä puolestaan vierailimme Metsäteollisuus Ry:n toimistolla, missä tutustuimme edunvalvontatoimintaan Suomen näkökulmasta.

Torstai aamulla menimme käymään Euroopan parlamentissa, jossa tutustuimme Euroopan unioni aiheiseen museoon sekä vierailimme parlamentin täysistuntosalissa. Iltapäivän kohteenamme oli Euroopan komissio, jossa pääsimme käymään komissaari Jutta Urpilaisen kabinetissa. Siellä hänen avustajansa kertoi meille muun muassa komission toiminnasta sekä unionin päätöksentekoketjusta. Päivän viimeisenä vierailukohteena oli Euroopan metsätalo. Saimme kuulla kahdesta rakennuksessa toimivasta organisaatiosta: CEPF:stä (Confederation of European Forest Owners) sekä Eustaforista (European State Forest Association). Vierailu antoi paljon kansainvälistä perspektiiviä metsänomistajien edunvalvonnasta sekä paljon tietoa valtiollisesta
metsänomistuksesta Euroopassa.

Perjantaina lähdimme vierailemaan Suomen pysyvässä edustustossa, jossa Suomen metsäasiantuntija kertoi Suomen asemasta Euroopan unionin metsäasioissa. Järjestimme samassa tilassa paneelikeskustelutilaisuuden, johon kutsuimme Brysselissä eri tehtävissä toimivia henkilöitä keskustelemaan ajankohtaisista metsäalan asioista. Lopputuloksena oli monipuolinen ja erittäin informatiivinen keskustelu. Iltapäivällä siirryimme MTK:n tiloihin, joissa pääsimme kuulemaan mielenkiintoisia näkemyksiä Suomen maa- ja metsätalouden edunvalvonnasta ja järjestön toiminnasta. Myös samassa rakennuksessa toimiva Copa-Cogega eli eurooppalainen maatalouden etujärjestö tuli kertomaan toiminnastaan.

Lauantai aamupäivällä kiertelimme tutustumassa Brysselin kaupunkiin sekä kulttuuriin. Iltapäivällä suuntasimme kohti Helsinkiä. Teetimme ennen matkaa ja sen jälkeen kyselyn samoilla kysymyksillä matkalle lähtijöille. Kysely oli anonyymi sekä vapaaehtoinen ja sisälsi seitsemän Euroopan unionin liittyvää kysymystä. Kyselyn tarkoituksena oli mitata matkalle osallistuneiden mielipiteiden muutosta ja muuttumattomuutta. Lopputuloksena oli muun muassa se, että tietoisuus Euroopan unionista instituutiona lisääntyi ja kiinnostus työskentelyyn EU:ssa kasvoi.

Haluamme kiittää Metsämiesten Säätiötä metsäylioppilaiden kansainvälisen osaamisen ja työelämävalmiuksien merkittävästä rahallisesta tukemisesta! On hienoa, että on olemassa säätiö, joka mahdollistaa vastaavanlaisten opintomatkojen toteuttamisen. Matkalle osallistui 20 opiskelijaa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Elias Ahonen, Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst, elias.ahonen(a)helsinki.fi, puh. 0452754118

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.