Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pohjoista alkuperää olevien männyn siemenviljelysten tuottaman aineiston käyttökelpoisuus

tiistaina, 04.08.2015

Keski-Suomessa sijaitsevilla siemenviljelyksillä ja vartekokoelmilla tehdyt pohjoista alkuperää olevat risteytykset tuottivat taimia, jotka olivat elävyydeltään huonompia kuin pohjoinen metsikköaineisto. Alkuperältään pohjoinen siemenviljelysaineisto ei menestynyt pohjoisessa yhtä hyvin, koska siihen oli vaikuttanut keskisuomalainen siitepöly. Lämpösumman vaikutus oli nähtävissä selvimmin metsikköerillä, mutta sen vaikutukset havaittiin myös muissa aineistoryhmissä. Lämpösumma ja siirtomatka vaikuttivat taimien elävyyteen elävyyden laskiessa taimien alkuperien lämpösumman kasvaessa. Pituuskasvuun alkuperien lämpösumma vaikutti hyvin vähän. Perintötekijöillä oli myös merkitystä elävyyteen. Sitä voidaan parantaa valitsemalla kestävimmät pluspuut vanhemmiksi.

Tämän tutkimuksen tulokset tukivat hyvin aiempien tutkimusten tuloksia Keski-Suomessa tuotetun taustapölyttyneen aineiston osalta. Aiemmin ei ole tehty vastaavaa tutkimusta Keski-Suomessa tuotetulla pohjoista alkuperää olevalla taustapölyttymättömällä risteytysaineistolla. Tämän tutkimuksen tarjoaman uuden tiedon mukaan Keski-Suomessa tuotettu alkuperältään pohjoinen materiaali ei sovellu käytettäväksi kovin hyvin alkuperäalueellaan. Elävyyteen vaikuttanee jälkeläisten sopeutuminen eteläisempään kasvuympäristöön.

Metsämiesten Säätiö rahoitti tätä pro gradu työtä.

Lisätietoja:

MMK Antti Huusko, anttihu(at)student.uef.fi

MMT Seppo Ruotsalainen, Luke, seppo.ruotsalainen(at)luke.fi, puh. 050 391 4286

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.