Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puhetta puusta: Osaajia ja täydennyskoulutusta tarvitaan lisää

perjantaina, 24.01.2020

Kuuntele podcast: Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Euroopan johtavassa suunnittelu- ja konsulttialan yrityksessä työskentelee yli 16 000 työntekijää 14 eri maassa. Suomessa on 27 toimipistettä ja noin 2 400 työntekijää. Sweco on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa palveluita muun muassa teollisuuden, arkkitehtuurin, infrarakentamisen, rakennetekniikan, projektinjohdon ja talotekniikan tarpeisiin.

Tampereella toimiva projektipäällikkö Suski Friman on erikoistunut puurakennesuunnitteluun ja vastaa suurista puurakentamisen hankkeista. Puurakentamisen parissa Swecolla työskentelee täyspäiväisesti yli 40 ammattilaista.

Puurakentaminen kaipaa yhtenäistä suunnittelujärjestelmää

- Olen ollut rakennesuunnittelijana mukana kaikenlaisissa puurakentamisen hankkeissa puukerrostaloista hoivakoteihin. Tällä hetkellä on työn alla päiväkoteja, useita kouluja ja myymälärakennus. Teemme osassa näistä hankkeissa yhteistyötä myös Ruotsin toimistomme kanssa.

Frimanin mukaan puurakentamisen kasvava kiinnostus näkyy myös suunnittelupalveluiden kysynnän kasvuna. - Kunnat ja kaupungit ovat suosineet puuta päiväkoti- ja kouluhankkeissa. Nyt myös yksityinen rakentamisen sektori on ilmaissut kiinnostuksensa puurakentamiseen. Kysynnän kasvun myötä haemme koko ajan lisää puurakentamisen osaajia.

- Kun uusi hanke tulee rakennesuunnittelijan pöydälle, niin usein suunnittelu aloitetaan luonnosvaiheella, jossa yhdessä arkkitehdin kanssa viedään suunnittelua eteenpäin lupaprosessia varten. Verrattuna betonirakentamiseen, jokainen suurempi puurakentamisen kohde on rakennesuunnittelun kannalta uniikki. Kun ei ole olemassa yhtenäistä puurakentamisen rakennesuunnittelun detaljikirjastoa, se tekee tästä työstä mielenkiintoista, kun pääsee oikeasti suunnittelemaan eikä vain valitsemaan ja piirtämään.

Frimanin mukaan puurakentaminen silti kaipaa yhtenäistä suunnittelujärjestelmää, mikä helpottaisi ja nopeuttaisi puurakenteiden suunnittelua. - Se helpottaisi myös arkkitehtejä, sillä vieläkin tulee rakennesuunnitteluun valitettavasti toteuttamiskelvottomia ideoita, kun puurakenteista ei ole riittävästi osaamista.

- Minun viestini rakennesuunnittelijana puutuoteosateollisuudelle on se, että tuotteiden saatavuudessa on parantamisen varaa. Kun suunnittelua vielä tehdään, pitäisi tuoteosia monesti jo tilata. Kun toimitusajat ovat parhaimmillaan kahdeksan viikkoa, siitä tulee joskus kompastuskivi koko hankkeelle. Vaikka puualan vienti on tärkeää, teollisuuden tulisi huolehtia myös kotimaan rakentamisen materiaalitarpeista.

Virtuaalitodellisuus tulee rakennesuunnitteluun

Swecon puurakennesuunnittelu on Frimanin mukaan uusien teknologioiden edelläkävijä niiden hyödyntämisessä ja kaikki uudet kohteet tehdään mallintamalla. - Emme pian kokonaan 3D-maailmassa. Olemme kehittäneet myös virtuaali- ja laajennettua todellisuutta, jota mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään suunnittelussa.

- Me toimitamme esimerkiksi CLT-kohteiden puutuoteosavalmistajille mallit sähköisenä tiedostona, minkä pohjalta tuote valmistetaan. Tehtyä 3D-mallia voidaan hyödyntää myös elementtien kokoamisessa ja asennusvaiheessa.

Friman uskoo, että seuraavaa kehitysaskel puurakentamisessa koskee nimenomaan digitaalisuuden suurempaa hyödyntämistä. - Olemme päässeet paperimaailmasta suurimmaksi osaksi pois ja projektien tiedonsiirto asiakkaiden tapahtuu sähköisesti. Sähköiseen tiedonsiirtoon liittyy vahvasti kaikkien osapuolten käyttämien ohjelmistojen yhteensopivuushaaste, missä on paljon kehitettävää teollisen esivalmistuksen lisääntyessä.

Rakentamisen ilmastovaikutukset suunnitteluun

Varsinkin kunnat ja kaupungit ovat Frimanin mukaan innostuneita puurakentamisen vähähiilisyydestä ja ekologisista ominaisuuksista. - Tämä näkyy esimerkiksi puisten koulu- ja päiväkotien rakentamisen kasvuna. Ympäristötekijät vievät puurakentamista eteenpäin. Kaikilla mailla ei ole sellaisia metsiä ja puuvarantoja hyödynnettäväksi rakentamisessa kuin meillä on.

- Koska puu on hyvin ympäristöystävällinen materiaali, se on rakennuksen hiilijalanjäljen kannalta loistava ratkaisu. Teemme Swecolla myös rakennusten hiilijalanjälkilaskentaa ja kokonaisuudessaan rakentamisen elinkaaripalvelut kiinnostavat asiakkaita koko ajan enenevässä määrin. Meillä on parhaillaan suunnittelussa kohde, jossa rakennetaan täysin identtiset neljäkerroksiset betoni- ja puurakennukset. Asiakas tekee sitten näiden kesken vertailevaa selvitystä hiilijalanjäljestä, kustannuksista ja asukastyytyväisyydestä.

Friman pitää hiilijalanjäljen laskennan tuloa rakentamisen säädöksiin tervetulleena uudistuksena. – Kun Suomen tavoite hiilineutraalisuuteen vuonna 2035 on kunnianhimoinen, puurakentaminen tarjoaa yhden hyvän työkalun sinne pääsemiseksi.

- Meillä on Sweco-konsernissa kestävän kaupunkikehityksen agenda, johon liittyviä teemoja käsitellään Urban Insight -artikkelisarjassa. Tulevan vuoden teemana on Climate action, jossa tullaan paneutumaan rakentamisen ilmastovaikutuksiin entistä enemmän. Meillä on selkeä linjaus vähähiilisyyden suhteen, minkä myötä uskon puurakentamisen olevan isossa roolissa tulevaisuuden strategiassamme.

Rakennesuunnitteluvaiheessa suunnittelija pystyy Frimanin mukaan vaikuttamaan merkittävästikin materiaalin valintaan. - Tästä on hyvä esimerkki Ruotsiin valmistuva myymäläkohde, jossa myymälä saa ensimmäisenä Ruotsissa hiilineutraalin rakennuksen sertifikaatin. Tässä pyrittiin mahdollisimman pitkälle käyttämään puuta. Lopputulos on mahtava ja olemme siitä todella ylpeitä.

Puurakentamisen täydennyskoulutusta tarvitaan

Suskin kiinnostus puun käyttöön alkoi kymmenvuotiaana oman papan kanssa linnunpönttöä rakennettaessa. Myöhemmin lapsuusajan päätös insinööriopinnoista piti ja Suski valmistui Tampereen ammattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi.

- Koulutus antoi hyvät eväät suunnittelun perustaitoihin, mutta työ tekijäänsä opettaa. Tämä koskee nimenomaan rakentamisen detaljiikkaa, asiakkaiden erilaisia toiveita ja ohjelmistojen hallintaa. Nykyisten puurakentamisen hankkeiden kannalta on parasta, että minulla oli mahdollista käydä opiskelujen aikana useampi puurakenteisiin keskittyvä kurssi.

Puurakentaminen on nykyisessä insinöörikoulutuksessa Frimanin mielestä vahvemmin esillä. - Mikä tärkeintä, työnantaja kannustaa jatkokouluttautumiseen. Täydennyskoulutusta varsinkin laskennasta ja alati muuttuvista määräyksistä tarvitaan koko ajan lisää, kun puurakentaminen kehittyy. Onneksi meillä on puurakentamisen tiimissä myös nuoria insinöörejä, jotka haluavat jatkaa opintojaan nimenomaan puun osaamisen parissa.

- Minulta kysytään aina, että minkälaista on olla naisinsinöörinä miehisellä alalla. Vastaan tähän, että kun näyttää osaamisensa, se riittää samalla viivalla toimimiseen kaikkien kanssa. Osaamisen rinnalla minulle on sosiaalisena ihmisenä tärkeää myös ihmisten keskeinen vuorovaikutus. Kyllä perusinsinöörikin voi halailla.

Lisätietoja:

Markku Laukkanen, Journalist, MSSc, +358 502589, markku.laukkanen(a)audiomedia.fi

Mikko Viljakainen mikko.viljakainen(a)puuinfo.fi

Susanna Friman, projektipäällikkö, 040 713 3258, susanna.friman(a)sweco.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.