Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puurakentaminen tähtää korkealle

maanantaina, 12.02.2024

Puun käyttö on kasvattanut suosiotaan rakennusteollisuudessa ja vakiinnuttanut paikkansa myös kerrostalorakentamisessa. Puu on ympäristöystävällinen ja pitkäikäinen rakennusmateriaali, jonka käyttöä pyritään lisäämään hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Massiivipuun käyttö on keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi. Se vaatii koulutuksen ja ammattitaitoisen työvoiman kehittämistä koko puurakennusalan arvoketjussa.

TTS Työtehoseuran Puusta Korkealle hanke vastaa tähän tarpeeseen. Se tarjoaa laadukasta koulutusta ja käytännön oppimismahdollisuuksia rakennusalan opiskelijoille, sekä alalla jo työskenteleville ammattilaisille, erityisesti vaativien puurakenteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on jakaa tietoa ja puurakentamisen vaatimaa erityisosaamista varsinkin puuelementtien valmistamisessa ja asentamisessa. Hankkeen käynnistäminen juuri Vantaalla on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi, koska koulutustoiminnan järjestäminen maamme rakentamisen ydinalueella, mahdollistaa laajan yhteistoiminnan rakennusalan yritysten kanssa.

Puurakentamisen koulutuksissa on voitu tehdä tehokkaasti yhteistyötä nosturikoulutuksien kanssa muun muassa puuelementtien välivarastoinnin ja asennuksien yhteydessä tapahtuvien nostojen merkeissä. Autenttista työmaatilannetta simuloivat nosto- ja asennustilanteet palvelevat kummankin koulutuksen opiskelijoita luomalla ideaalin oppimisympäristön ja tarjoamalla hyvän ponnahduslaudan työelämään siirtymiselle.

Puukerrostalorakentamiseen liittyy monia erityispiirteitä tavanomaisessa puurakentamisessa tarvittavien tietojen ja taitojen lisäksi. Etenkin paloturvallisuus, äänitekniset ratkaisut ja puun lujuusopilliset ominaisuudet vaativat niin suunnittelijoilta kuin käytännön toteuttajilta syventävää asioihin perehtymistä ja siksi on tärkeää luoda puitteita koulutuksille, jotka mahdollistavat tämän erityisosaamisen hankkimisen. Puusta Korkealle hanke on oiva esimerkki toiminnasta, joka pyrkii rakentamaan edellytyksiä osaamisvajeen täyttämiseksi. Hankkeen aikana kirjalliset oppimateriaalit muuntuvat jouhevasti käytännön koulutuksiksi, auttaen myös rakennusalan ammattilaisia kartuttamaan puurakentamisen teoreettista tietopohjaansa ja samalla hiomaan käytännön
rakennustaitojaan tarkoitukseen suunnitellussa ympäristössä.

Hankkeen toiminta tukee puurakentamisen kasvua ja ekologisuutta, edistäen samalla maamme hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2035 mennessä. Puusta Korkealle hankkeen koulutukset tarjoavat monipuolisen oppimispolun, sisältäen teoriaa, käytännön harjoituksia ja työharjoittelua alan yrityksissä.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön
yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoja:
Yksikön johtaja, rakentaminen Mauri Konttila, TTS Työtehoseura ry, mauri.konttila(a)tts.fi, puh. 041 7315 063
Koulutuspäällikkö Jari Suuronen, TTS Työtehoseura ry, jari.suuronen(a)tts.fi, puh. 044 4811 112

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.