Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Uiton historiakirja loppusuoralla

torstaina, 15.01.2015

Historiakirjahanke uiton vaiheista Suomessa on loppusuoralla. Kirjan 28:sta pääluvusta 23 on valmiina ja loput luonnoksina. Kirjan taitto ja sivunvalmistus alkoi huhtikuussa. Työn tekee Kirjansuunnittelu Korpus Oy (Tapio Roulamo) Valkeakoskella. Vuoden loppuun mennessä oli 17 päälukua taitettuna ja lisäksi kolme lukua toimitettu taittajalle.

Valmiisiin lukuihin joudun tekemään pieniä korjauksia ja joitakin kuvien vaihdoksia. Uskon, että kirja saadaan kokonaisuudessaan taitetuksi maaliskuun 2015 alussa. Sen jälkeen seuraavat tarkistukset ja korjaukset sekä hakemistojen laadinta. Kirja lienee painovalmis huhtikuussa 2015. Kirjaan näyttäisi tulevan noin 800 sivua (sivukoko 240 x 297 mm) ja runsaat 1 000 valokuvaa tai muuta kuvituselementtiä. Kirjan kustantaja on neuvottelujen alla.

Suomessa "kaupallinen" uitto alkoi vesisahojen myötä 1500-luvulla, mutta se saavutti merkittävän laajuuden vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tuolloin sahaliikkeestä tuli teollisuutta ja muukin metsäteollisuus sai vaatimattoman, mutta nopeasti kasvavan alkunsa. Uitto mahdollisti tämän kehityksen ja samalla uitosta kehittyi valtaisa, koko valtakunnan kattava "kesäelinkeino". Parhaimmillaan se työllisti noin 60 000 henkeä.

Ei ole liioiteltua sanoa, että uitto mahdollisti metsä-, etenkin sahateollisuuden kasvamisen maamme tärkeimmäksi vientiteollisuudeksi yli 100 vuoden ajaksi. Kirjassa kerrotaan uiton vaiheet Suomessa. Sen ensimmäisessä jaksossa kerrotaan kronologisesti uiton kehitys vesisahojen ajalta nykypäivää. Toisessa jaksossa kerrotaan uitosta aihepiireittäin.

Metsämiesten Säätiö on rahoittanut hanketta jo yli 10 vuoden ajan.

Lisätietoja:

Metsänhoitaja Esko Pakkanen, pakkanen.esko(at)gmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.