Elävä metsäsuhde on tulevaisuuden tekijä

torstaina, 02.02.2017

Suomalainen metsäsuhde on elävää suomalaista kulttuuria. Se voi perustua omaan elämäntarinaan, sukutaustaan, työhön, vapaa-aikaan tai elinympäristöön. Metsäsuhteita on monia, ja ne voivat näkyä mielipiteinä, käsityksinä, asenteina ja arvoina ja olla tyypillisiä tietyille ryhmille tai yhteisöille, vaikkapa metsäammattilaisille, luontoyrittäjille, retkeilijöille tai ympäristötaiteilijoille. Monimuotoiset ja toisinaan keskenään ristiriitaisetkin metsäsuhteet ovat syntyneet sukupolvien pitkässä jatkumossa.

Suomen Metsämuseo Lusto on esiselvityshankkeessaan Suomalainen metsäsuhde yhteisenä kulttuuriperintönä selvittänyt erityisesti metsään liittyvien toimijoiden käsityksiä metsäsuhteesta. Suomalaisen metsäsuhteen esiin nostaminen tähtää suomalaisen metsäsuhteen ja metsien arvostuksen lisäämiseen.

Keskustelut metsiin liittyvien toimijoiden kanssa osoittivat, että metsäsuhde-näkökulmalla on merkittäviä mahdollisuuksia toimijoiden keskinäisten verkostojen ja yhteistyön kehittämisessä – metsäsuhde voisi toimia metsäalan tulevaisuuden työkaluna, esimerkiksi viestinnän keinona, strategian välineenä, rekrytointikysymyksenä tai identiteettien ja brändien rakentamisen apuna. Sen avulla voidaan luoda myös parempia edellytyksiä pitkäkestoiselle ja yhteisölliselle metsäkulttuuriperintötyölle ja kulttuurisen kestävyyden huomioimiselle metsäasioissa.

Suomalainen metsäsuhde näkyy myös Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanossa Suomessa. Luston toimesta Elävän perinnön wikiin luetteloitu suomalainen metsäsuhde kerää parhaillaan taakseen muitakin metsiin liittyviä toimijoita. Lusto haluaa jatkaa tulevina vuosina tiiviisti työtään metsäsuhteiden parissa, yhteistyössä koko metsäkentän kanssa. Teema näkyy Suomi 100 -kampanjassa, näyttelyissä, seminaareissa ja julkaisuissa. Vahva ja elävä metsäsuhde on meille elinehto.

Lisätietoja:

Vt. näyttelypäällikkö Reetta Karhunkorva, Lusto - Suomen Metsämuseo, reetta.karhunkorva(at)lusto.fi

Kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo, leena.paaskoski(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.