Ennakoiva työkyvyn ja työhyvinvoinnin tuki puunkorjuuyritysten menestystekijänä

keskiviikkona, 01.03.2017

Tampereen yliopistossa on käynnissä kolmivuotinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistää puunkorjuuyritysten työntekijöiden ja yrittäjien työhyvinvointia. Tutkimuksessa arvioidaan työhyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen suunnattujen investointien ja ennakoivien toimien vaikuttavuutta sekä merkitystä yritysten menestystekijänä. Hanke päättyy syksyllä 2018.

Viime vuonna hankkeen alkaessa toteutettiin kyselytutkimus metsäkoneyrittäjille ja -koneenkuljettajille. Kyselyvastauksia olisi toivottu enemmänkin, nyt vastausprosentti jäi 19 %:iin. Metsäkoneyrittäjien haastattelut on aloitettu alkuvuodesta 2017 ja tullaan toteuttamaan kokonaisuudessaan kevään aikana n. 15 yrittäjälle. Haastattelemalla selvitetään yritysten käytössä olevia työkykyä ja työhyvinvointia edistäviä menetelmiä ja malleja sekä niiden merkitystä ja vaikutusta yrityksen toimintaan rakennemuutoksen aikana.

Taloudellista arviointia varten otettiin yksi metsäkoneyritys esimerkiksi, jonka perusteella päästiin mallintamaan alan kannalta tarpeellisia lukuja. Taloudellisia lukuja ja panostusta hyvinvointiin tullaan kysymään vielä haastatteluissa. Kyselyyn vastanneilta yrityksiltä on myös pyydetty työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työterveyshuollon Kelalle osoittamat korvaushakemukset.

Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Metsämiesten Säätiö. Koneyrittäjien liitto ja Puuliitto ovat hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina.

Lisätietoja:

Professori Clas-Håkan Nygård, Tampereen yliopisto, clas-hakan.nygard(at)uta.fi

Tutkijatohtori Anna Siukola, Tampereen yliopisto, anna.siukola(at)uta.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.