Ihminen puuhuollon keskiössä

maanantaina, 29.10.2018

Metsähyvinvoinnin ja Metsäalan Johtamisakatemian perustana on ollut teesi ”motivoitunut ihminen tekee tuloksen”. Koko metsäalalla useita vuosia toimineet hankkeet ovat vaikuttaneet siihen, että ihminen, osaaminen ja hyvinvointi ovat nousseet puunhankinnan toimijoiden strategiseksi painoalueeksi.

Suurin taustavaikuttaja on työmaailman uudistuminen. Kun työn luonne muuttuu tehtävästä riippumatta asiantuntijatehtäväksi, ihmisen rooli korostuu automaattisesti onnistuneessa tehtävien hoidossa. Motivaatio ja ajantasainen osaaminen ovat avaimia hyvään työhön ja tulokseen.

Esimerkiksi ympäri Suomea toimii nykyään lähinnä metsäasiantuntijoita, jotka edustavat yhtiötään kaikissa metsäkysymyksissä. Samoin hakkuukoneenkuljettaja on nykypäivänä iso päätöksentekijä, mutta myös rajapinta metsänomistajan suuntaan. Kuljettaja toteuttaa laajavastuisesti metsässä tehtävän työn sekä palvelun.

Organisaatioiden toimintaa ovat ravistelleet myös muutokset tiedon hallinnassa ja seurannassa. Reaaliaikaisuuden vaatimus yhdistettynä matriisimaiseen toimintaan korostaa itsenäisyyttä ja vastuuta yksilön kohdalla, ja vaatii johtamiseen uuden näkökulman hakemisen.

Toiminnanohjausjärjestelmien kehittyminen tekee ihmisen kehittäjäksi ja ”päältä katsojaksi”. Soveltavassa ja uutta luovassa työssä tarvitsemme motivaation lisäksi myös uteliaisuutta. Tällä hetkellä esimerkiksi tietokonenäkö mullistaa perinteisiä metsäalan tehtäviä.

Työn uudelleenorganisoituminen jatkuu vääjäämättä kaikilla toimialoilla. Metsähyvinvointi-hankkeessa tuetaan sopeutumista metsätoimialan sisällä. Erinomaista, että metsäalalla on ollut rohkeutta tunnistaa tarve uudistumiseen ja lähdetty toteuttamaan sitä.

Lisätietoja:

Viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, Metsäteho Oy, laura.kammonen(at)metsateho.fi,
puh. 040 570 4777

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.