Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintoretki Pietariin: Metsätaloutta ja opiskelijayhteistyötä yli rajojen

torstaina, 28.03.2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opintoretki Pietariin tutustutti metsätalouden opiskelijoita Venäjän metsätalouteen, venäläiseen kulttuuriin, metsäalan opiskeluun sekä toi varmuutta työskentelyyn vieraalla kielellä kansainvälisessä ryhmässä.

Opiskeluviikko toteutettiin marraskuun alussa yhdessä Pietarin metsäteknillisen yliopiston ja St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Designin kanssa. Viikon tavoitteena oli tutustua Venäjän metsäsektoriin ja venäläiseen kulttuuriin, madaltaa kynnystä työskennellä uudessa ympäristössä, saada varmuutta työskentelyyn vieraalla kielellä ja luoda uusia verkostoja metsäalan opiskelijoiden ja yritysten kesken.

Viikolle osallistui 12 Xamkin metsätalouden opiskelijaa ja saman verran opiskelijoita molemmista yhteistyökouluista. Opiskelijat työskentelivät suomalais-venäläisissä ryhmissä. Tällä kertaa tarjolla oli kolme tehtävää, joista ryhmät saivat valita mieleisimmän. Vaihtoehtoina oli pohtia, kuinka metsään hakkuun jälkeen jäävää materiaalia voitaisiin hyödyntää, kuinka metsäala houkuttelisi enemmän nuoria hakeutumaan alalle tai kuinka edistettäisiin puurakentamista. Ryhmät ideoivat ja työskentelivät milloin yliopistojen tietokoneluokissa, milloin jossain Pietarin lukuisista kahviloista. Viikon päätteeksi kuulimme raikkaita esityksiä, kun jokainen ryhmä kertoi omat ideansa. Lisäksi pääsimme kurkistamaan, mitä kaikkea muuta työskentelyn lomassa koettiin, kun ryhmät esittivät lyhyen video viikon tapahtumista. Se oli hauskaa.

Työskentely suomalais-venäläisessä ryhmässä koettiin antoisaksi ja motivoivaksi tavaksi oppia ja luoda uutta. Tosin kulttuurien väliset erot tulivat esiin metsäalan osaamisessa. Kielitaito ei ole aina itsesäänselvyys ja työskentelytavoissakin on eroja. Jokainen ryhmä kuitenkin onnistui tehtävässä ja yhteistyö sujui. Ryhmätyöskentelyssä jokainen käyttää omia vahvuuksiaan ja tuo oman panoksensa yhteiseen käyttöön. Jokaisen osaamista ja persoonaa tarvitaan. Lopputulos syntyy yhteistyöllä.

Viikon aikana tutustuttiin myös Metsäteknillisen yliopiston metsästys- ja metsäeläinmuseoihin sekä kuultiin luentoja Venäjän metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Hienoa oli se, että myös yritysvierailut onnistuivat. Jakauduimme ryhmiin ja kuulimme Ponssen, UPMn ja Suomalais-venäläisen kauppakamarin toiminnasta Venäjällä. Onneksi oli aikaa tutustua myös kaupungin nähtävyyksiin pietarilaisopiskelijoiden opastuksella. Kaupunkikierroksella monen askelmittarit taisivat saada ennätyslukemat.

Opiskeluviikon tavoitteet saavutettiin. Kansainvälistyminen ja Venäjä-osaaminen ovat opiskelijoille vahvuuksia, joista sekä nyt että tulevaisuudessa on varmasti hyötyä. Suurimalle osalle tämä oli ensimmäinen vierailu itänaapuriin, mutta ei suinkaan jää viimeiseksi. Opiskelijan sanoja lainatakseni: Yhteiset kokemukset ja muistot kasvavat näkymätöntä korkoa, sitä, minkä satoa jokainen varmasti vuosienkin päästä hiljaa mielessään muistelee ja nautiskelee.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle Xamkin metsätalouden opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemisesta!

Lisätietoja:

Lehtori Kirsi Itkonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, kirsi.itkonen(at)xamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.