Kannusteilla ja vähemmällä sähläyksellä työhyvinvointia

keskiviikkona, 26.10.2016

Koneyrittäjät on tehnyt neljä videoita työn sujuvuuden ja työolojen parantamisesta. Videot ovat osa Kannusteilla tulokseen ja parempaan työhyvinvointiin -hanketta. Hankkeen rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Videoiden teemoina ovat yrityksen tavoitteiden ja työntekijän hyvinvoinnin suhde, työhyvinvointi ja kannusteet, johtaminen ja sujuva työ sekä työympäristö ja -välineet työhyvinvoinnin edistäjänä. Kukin video kestää 3-5 min ja ne voi katsoa missä järjestyksessä hyvänsä. Videot ovat Koneyrittäjien liiton verkkosivuilla.

Videoilla esiintyvät asiantuntijoina työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jyri Juustia Varmasta ja työhyvinvointiasiantuntija Hannu Pursiota HRM-työhyvinvointipalveluista. Käsiteltäviin aiheisiin yrittäjänäkökulmaa tuovat Jussi ja Jouni Puoskari Motoajo Oy:stä, Antero Kiesiläinen Metsä-Kiesit Oy:stä ja Juha Metsä-Mattila Metsä-Mattila Oy:stä.

Kannusteilla tulokseen ja parempaan työhyvinvointiin -hankkeessa teetettiin myös kannustavan palkkauksen toiminnallisuudet KymppiLastu 3 -ohjelmaan. Ohjelman avulla yritykset voivat laskea konekohtaisesti tuotostasot, joilla toiminta on kannattavaa ja joiden perusteella voidaan asettaa kuljettajakohtaiset tavoitteet maksaa kannustepalkkaa. KymppiLastu 3 on metsäkoneyritysten käyttöön kehitetty ohjelma. Ohjelman tekijä on Tietohippu Oy.

Metsämiesten Säätiön osuus hankkeen rahoittamisessa oli kannustava ja merkittävä. Metsämiesten Säätiö on viime vuosina rahoittanut työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtääviä hankkeita osoittaen näin suuntaa, johon kehittämistä tulee panostaa. Tämä linjaus tuki hyvin Koneyrittäjien liitossa pohdittuja pienyritysten kehittämiskohteita ja rohkaisi siihen suuntaan kulkemista.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto, simo.jaakkola(at)koneyrittajat.fi

Metsä- ja bioenergia-asiantuntija Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto, timo.makkonen(at)koneyrittajat.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.