Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Kirja: Metsädiplomaatti ja asiantuntija

torstaina, 14.09.2017

Metsäntutkimuslaitoksen professori, tohtori Jari Parviainen, on laatinut kirjan viimeisten 45 vuoden aikana tapahtuneista metsäntutkimuksen ja metsätalouden muutoksista ja linjauksista Suomessa ja kansainvälisessä metsäyhteistyössä. Kirja on samalla eläkkeelle siirtyneen Parviaisen muistelmateos ja metsäalan asiantuntijakuvaus.

Metsänhoidossa on runsaasti erilaisia näkökulmia. Kirjoittaja on ollut mukana selvittämässä useita metsäalan kiistakysymyksiä kuten metsien suojelu, metsien kestävä käyttö, metsäsertifiointi ja nykyinen metsiin ja puuhun perustuva biotalous. Hän ottaa myös kantaa meneillään oleviin metsäalan kehittämislinjauksiin kuten puuvarojen käyttö, metsänomistus, hiilinielut ja metsäosaamisen vienti ulkomaille. Tärkeintä on säilyttää metsäpinta-ala vähintään nykyisella tasolla puuta kasvana ja käytettävänä, jolloin voidaan sitoa puustoon eniten ilmakehän hiiltä. Koskematon metsä on hiilenvarasto, joka ei lisää hiilen sitoutumista puustoon.

Kirjassa kuvataan Joensuun metsäntutkimuksen ja yliopistollisen metsäopetuksen perustaminen ja Metlan tutkimustoiminta 35 vuoden ajanjaksolla. Joensuun tutkimuskeskus kehittyi 33 vuoden aikana yli 100 työntekijän yhteisöksi. Puurakenteisen Metla-talon rakentaminen vuosina 2003- 2004 yliopiston kampusalueelle oli symbolinen merkkipaalu metsäntutkimuksen juurtumisesta Joensuuhun. Vuonna 2015 Metsäntutkimuslaitos liitettiin osaksi Luonnonvarakeskusta.

Kirjoittaja on toiminut harvinaisen laajasti kansainvälisissä metsäalan tehtävissä. Merkittävimpiä asiantuntijatehtäviä ovat olleet metsäalan erityisasiantuntijan toiminta Suomen Saksan suurlähetystössä Bonnissa Suomen metsämaineen korjaamiseksi, Euroopan metsäministerikokouksien asiantuntijatyö, Euroopan metsien suojeluluokituksen yhtenäistämistyön aloittaminen ja osallistuminen maailmanlaajuisen metsäsertifioinnin perustamiseen. Kirjoittaja on toiminut myös lukuisissa lyhytaikaisissa asiantuntijatehtävissä kaikissa maanosissa yli 65 valtiossa.

Metsämiesten Säätiö on tukenut kirjan laatimista myöntämällä apurahan kirjoitustyötä varten.

Painatus: Lasermedia, Joensuu 2017, 330 sivua

Lisätietoja:

Tutkija Markus Lier, Luonnonvarakeskus, markus.lier(at)luke.fi, puh. 050 391 3063

Viestintä Merja Lindroos, Luonnonvarakeskus, merja.lindroos(at)luke.fi, puh. 050 391 3215

Jari Parviainen, jari.parviainen(at)saunalahti.fi, puh. 045 859 7485

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.