Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Koronavirus ajoi metsäntutkijoiden kansainvälisen yhteistyön Internetiin

perjantaina, 08.01.2021

Suomen Metsätieteellinen Seura on tukenut suomalaisten metsäntutkijoiden toimintaa IUFRO:n (Kansainvälinen metsäntutkimusorganisaatioiden unioni) piirissä Metsämiesten Säätiön myöntämin varoin. Kun tukea jaettiin alkuvuodesta, ei vielä ollut tiedossa millainen vuodesta 2020 oli tuleva. COVID-19 pandemian takia monet IUFRO:n kokoukset ensin siirrettiin ja sen jälkeen päätettiin järjestään webinaarimuodossa Internetissä.

Webinaariksi muuttui myös Suomessa järjestettäväksi suunniteltu IUFRO:n tutkimusryhmän 5.10 ”Metsäntuotteiden markkinointi ja liikkeenjohto” kokous. Kokouksen teema oli Pathways of Forest Bioeconomy: The Past, the Present and the Future of Forest Bioeconomy. Se pidettiin 28.-30.9.2020. Kokouksen pääjärjestäjänä toimi prof. Anne Toppinen Helsingin yliopistosta. Kokoukseen osallistui 84 metsäntutkijaa 17 eri maasta. Webinaarin teknisistä järjestelyistä vastasi Helsingin yliopiston metsäylioppilaiden Uniforst-osuuskunta.

Kokousesitysten yhteinen sanoma oli:

  • Metsäbioekonomia on saanut jalansijaa kaikilla mantereilla ja se muuttaa markkinoita ja uudistaa teollisuuden prosesseja.
  • Kestävyydestä on tullut metsäalan yrityksille merkittävä kilpailutekijä.
  • Kerrostalojen rakentaminen puusta on metsään pohjautuvan liiketoiminnan uusi vahva trendi.

Lukuisten kokousperuuntumisten takia Suomesta järjestetystä bioekonomiawebinaarista tuli vuoden 2020 ainoa IUFRO-tukikohde. Onneksi muutkaan IUFRO-apurahan saajat eivät jääneet osattomiksi verkostoitumisesta: monia muitakin kokouksia järjestettiin webinaari-muotoisena, osallistujille ilmaisina tilaisuuksina.

Metsämiesten Säätiön useita vuosia jatkunut tuki IUFRO-toiminnalle on mahdollistanut suomalaisten laajan osallistumisen tämän kansainvälisen tieteellisen järjestön luottamustehtäviin ja nuorten tutkijoiden verkostoimiseen sen piirissä. Pitkäaikaisen resursoinnin tuloksena yli 30 suomalaista toimii IUFRO:n eri toimielimissä. Erityisen merkittävää on, että IUFRO:n 21-jäsenisessä kansainvälisessä johtokunnassa on kolme suomalaista.

Vaikka vuosi 2020 oli IUFRO:n, kuten niin monen muunkin kansainvälisen järjestön, toiminnassa erikoinen, suomalaiset IUFRO-toimihenkilöt ovat sopeutuneet tilanteeseen ja aktiivinen toiminta kansainvälisen metsäntutkimusyhteistyön hyväksi jatkuu.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pekka Nygren, Suomen Metsätieteellinen Seura ry, pekka.nygren(a)metsatiede.org, puh. 044 558 1199
https://www.iufro.org/index.php?id=7157#c31574

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.