Lusto tuo metsäsuhteet näkyviksi yhteiskunnassa

tiistai helmikuun 5. 2019

Suomalainen metsäsuhde on ajankohtainen. Mitä enemmän metsien käyttö maassamme lisääntyy, kasvaa myös keskustelun määrä. Metsien käyttöön liittyvässä keskustelussa on kuultavissa erilaiset metsäsuhteet. Kun ymmärretään, miten erilaiset metsäsuhteet rakentuvat ja millaista merkitystä niillä on, voidaan luoda moniäänistä ja rakentavaa metsäkeskustelua, joka tähtää metsiin liittyvien tavoitteiden parempaan yhteensovittamiseen sekä metsien, että ihmisten näkökulmasta. 

Suomen Metsämuseo Luston Metsäsuhteita-hanke 2017–2019 on jo osoittanut, että metsäsuhdeajattelulla on suomalaisessa yhteiskunnassa merkitystä. Se kehittää yhteistyötä ja parantaa viestintää paitsi metsätoimijoiden kesken, myös koko yhteiskunnassa. Metsäsuhteiden esiin nostaminen vahvistaa ja selventää koko yhteiskunnan tasolla suhdettamme metsiin ja avaa niiden merkitystä meille. Mm. ajankohtaisen Ylen Suomi on metsäläinen -sarjan taustalla on hyödynnetty Luston metsäsuhdeosaamista. Ohjelmassa mukana kommentoimassa ovat Luston asiantuntijat. Sarja tekee metsäsuhde-käsitettä tunnetuksi koko kansan keskuudessa.

Yhteiskunnassa on tarvetta metsäsuhteita koskevalle tutkimustiedolle, koska metsät ovat keskeinen luonnonvaramme ja luonnonympäristömme. Pitkä metsähistoriamme ja ristikkäiset metsien käytön tavoitteemme on hyvä tunnistaa, jotta voimme vaikuttaa ja ennakoida metsien käytön tulevaisuuksia. Metsäsuhde on meille suomalaisille myös arjessa vahvasti läsnä olevaa, merkityksellistä elävää perintöä.

Suomalainen metsäsuhde valittiin kansalliseen elävän perinnön luetteloon ensimmäisten kohteiden joukossa vuonna 2017 ja Luston tavoitteena onkin kansalaisten ja yhteisöjen osallistaminen suomalaisen metsäsuhteen tunnistamiseen, sen merkitysten pohtimiseen ja tulevaisuudessa myös kansainvälisen elävän perinnön hakuprosessin edistämiseen. Lusto on jo aktivoinut suomalaisia pohtimaan omaa metsäsuhdettaan Metsie-keruulla, jossa on kannustettu ihmisiä ottamaan metsäselfieitä ja kertomaan metsäsuhteestaan kuvan yhteydessä. Kuvat ja niihin liittyvät tarinat on tallennettu Luston kokoelmiin. Keruun tuloksia esitellään Lustossa 19.2.2019 avautuvassa Metsie-näyttelyssä.

Metsäkulttuurin valtakunnallisena erikoismuseona Lusto vahvistaa suhteita metsään ja metsäkulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa. Suomalainen metsäsuhde, sen vahvistaminen, metsäsuhdeajattelun kehittäminen ja metsäsuhteisiin liittyvien tietovarantojen kerääminen sekä tutkimustiedon tuottaminen, ovat Luston strategian ytimessä.

Lisätietoja:

Vastaava metsäkulttuuriasiantuntija Reetta Karhunkorva, Suomen Metsämuseosäätiö/Lusto - Suomen Metsämuseo, reetta.karhunkorva(at)lusto.fi, puh. 050 328 9644

Kehittämisjohtaja Leena Paaskoski, Suomen Metsämuseosäätiö/Lusto - Suomen Metsämuseo,
leena.paaskoski(at)lusto.fi, puh. 050 366 9552