Luston Juurta jaksain -hankkeesta metsäalan toimijoille voimaa arkeen

torstaina, 02.02.2017

Metsäkulttuurin valtakunnallisessa erikoismuseossa, Suomen Metsämuseo Lustossa Punkaharjulla käynnistettiin keväällä 2014 uusi kolmivuotinen hanke, Juurta jaksain – Luston uudet museopalvelut metsäalan työhyvinvoinnin edistäjinä. Hanke pääsi osaksi metsäalan yhteistä Metsähyvinvointi –ohjelmaa.

Juurta jaksain -hankkeessa hahmotetaan metsien, kulttuurin ja hyvinvoinnin kenttää suunnittelemalla, kehittämällä ja toteuttamalla metsäalan työhyvinvointia edistäviä museopalveluita yhdessä sidosryhmien ja muiden intressitahojen kanssa.

Laajasti eri metsäalan edustajista kootuista testiryhmistä saadun palautteen perusteella kaikki nyt testatut tuotteet ovat potentiaalisia työhyvinvointipalveluita jatkossa. Saimme osallistujilta erittäin arvokasta palautetta, joka huomioiden tuotteita hiotaan vielä ja valmiit tuotteet lanseerataan Luston verkkosivuille ja E-kirjeellä keväällä 2017. Hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja Lustolaisilla on aihetta ylpeänä esitellä uudet ja ainutkertaiset museopalvelut. Toivomme, että metsäalalla toimivat yhteisöt ottavat nämä uudet palvelut omakseen.

Tavoitteeksi oli asetettu se, että erilaisia metsäkulttuuriin liittyviä aihepiirejä ja Luston kokoelmia (filmiaineistot, esineet, valokuvat) hyödyntäen saadaan aikaa toimivia malleja, joissa yhdessä metsäammattilaisista koostuvien ryhmien kanssa käydään läpi eräänlainen metsäkulttuuriin ja omaan tai työyhteisön historiaan liittyvä oppimispolku. Prosessissa testattiin erilaisia museopedagogisia menetelmiä perinteisen museovierailun rinnalla. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana ideoitiin ja testattiin kolme ohjelmakokonaisuutta; Metsän kauneutta – ja Metsänpeitto –ohjelmat sekä Luston pihametsikköön rakentunut Paljasjalkapolku. Metsä teki hyvää myös vuoden 2015 MetKu - Metsäkulttuuripäivien teemana.

Hankkeen toisen vuoden aikana suunniteltiin ja pilotoitiin Työn kartta ja kompassi -ohjelma. Palvelun avulla muistellaan omaan uraa ja koettua työelämää ja jaetaan ohjatusti yhteisiä kokemuksia ryhmässä. Tavoitteena on tallentaa osallistujan oma työelämäntarina, -kokemukset ja muistot itselle ja museon kokoelmiin. Tavoitteena oli myös oma- ja ryhmäkohtaisen ymmärryksen ja oivallusten tuottaminen omasta ammatista, työelämästä, työn muutoksista, (elämänkokemuksista) ja niiden viitekehyksestä.

Hankkeen kolmantena vuonna Lustossa kehitettiin yhteisöllistä näyttelypalvelua. Pilottina toiminut Minä metsässä -metsäsuhdetyöpaja tarjosi uudenlaisen mahdollisuuden lähestyä omaa alaa ja työtä, mutta myös normaalista arkityöstä poikkeavaa tekemistä. Minun metsämuseoni -modulin testaus siirrettiin odottamaan teknistä ratkaisua syksyyn 2017.

Olemme kiitollisia Metsämiesten Säätiölle saamastamme tuesta, jota ilman tätä uudenlaista palvelumuotoilua ei olisi ollut mahdollista toteuttaa.

Lisätietoja:

Museonjohtaja Helkamari Knaapi, Lusto - Suomen Metsämuseo, helkamari.knaapi(at)lusto.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.