Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Maisteriopinnot Tšekissä

torstaina, 03.01.2019

Opiskelen nyt toista vuotta Brnossa Mendel Universityssä metsätieteiden maisteriksi. Lukuvuosi on nyt puolessa välissä, joka tarkoittaa, että keväällä alkavat kurssit ovat kaksivuotisen opinto-ohjelman viimeiset. Opinnot Tšekissä ovat menneet todella nopeasti. Toivottavasti tulevaisuudessakin Brnoon saadaan suomalaisia metsäalan opiskelijoita vaihtoon, ja ehkä innostumaan sitä kautta jatkamaan kokoaikaisiksi opiskelijoiksi. 

Maisteriopintojen ryhmässämme on tšekkiläisiä, intialaisia ja minä edustan Suomea. Ryhmää täydentävät myös vaihto-opiskelijat useilla kursseilla. Aloitin syksyllä 2017 tšekin kielen opiskelun, joka lähti sujumaan verrattain hyvin. Pystyn kolmen kurssin jälkeen hoitamaan arkipäiväiset asioinnit tšekiksi, toki lähiopetusta on tullut paikallisilta kavereilta lähes päivittäin. Suosittelen kieltenopiskelijoille ehdottomasti oleskelua maassa, jossa kieltä puhutaan äidinkielenä. Se vauhdittaa kummasti oppimista!

Suomalaisiin ”metsäläisiin” verrattuna tšekkiläiset ovat perinteikkäitä. Sekä arkena että juhlana voidaan pukeutua perinteiseen metsämiehen asuun, joka on arvatenkin vihreä. Tapana paikallisilla on yliopiston kokeisiin tultaessa pukeutua tilaisuuteen arvokkaasti metsäläisten juhla-asuun. Yliopistolla onkin näin helppo erottaa metsäalan opiskelijat. 

Viime kevään opintojen kohokohta oli metsänhoidon kurssiin liittyvä opintomatka Kroatiaan. Tutustuimme viikon ajan Kroatian kasvillisuus- ja metsävyöhykkeisiin alkaen vuoristoista merenrannalle. Oli mielenkiintoista kokea, kuinka korkeuserot vaikuttavat suoraan ilmastoon ja kasvillisuuteen. Opetus oli tšekiksi, joten olin samalla intensiivisellä kielikurssilla. Toki muut opiskelijat kääntävät minulle englanniksi silloin, kun tipun kärryiltä mistä puhutaan.

Kesällä olin opintoihin liittyvässä harjoittelussa Luonnonvarakeskuksen metsätaimituotannon yksikössä Lopella. Harjoittelu kesti kolme kuukautta, jonka aikana pääsin tutustumaan useisiin erilaisiin tutkimusprojekteihin. Esimerkiksi osallistuin männyn siementen itävyystutkimukseen, jossa kylvettiin ja testattiin itävyyttä useista eri alkuperää olevista siemenistä. 

Tällä hetkellä teen opinnäytetyön haastatteluja FSC-sertifioinnin markkinavaikutuksista. Tarkoituksena on vertailla metsäsertifiointien vaikutusta ja eroja Suomen, Ruotsin, Tšekin ja Itävallan välillä. Helmikuussa aloitan viimeisen lukukauden maisteriopintoja, jonka jälkeen tavoitteenani on valmistua kesäkuun lopussa. Valmistumisen jälkeen minulla on vielä mahdollisuus mennä tekemään opintojen jälkeinen Erasmus-työharjoittelu Saksaan. Harkitsen vakavasti harjoitteluun menoa, sillä pääsisin toimimaan yliopistolla tutkimusavustajana luonnonsuojeluun liittyvässä projektissa ja samalla saisin opetella saksan kieltä. 

Kiitän Metsämiesten Säätiötä tuesta, jolla pystyin kattamaan muun muassa lukukausi- ja rekisteröintimaksuja, matkoja ja muutosta aiheutuvia kuluja. Avustuksen ansiosta olen pystynyt töissä käynnin sijaan keskittymään täysin sekä varsinaisiin opintoihin että ylimääräiseen kielten opiskeluun. Uskon kielitaidon ammatillisten taitojen ohella olevan tulevaisuudessa entistä merkittävämmässä roolissa työelämässä.

Lisätietoja:

Saara Pennanen, pennanen.saara(at)outlook.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.