Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäala ja palvelut: kuka luo arvoa kenelle?

tiistaina, 10.01.2017

Tässä vuoden 2016-2017 aikana tehtävässä tutkimuksessa selvitetään palveluihin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita metsäalalla. Palveluiden kasvava merkitys on jo nähty myös metsäalalla, mutta palvelut eivät tulevaisuudessa ole välttämättä samoja tuotoksia tai toimintoja, mitä tänä päivänä tunnistetaan ja mistä ollaan valmiit maksamaan palveluna.

Verkottuneessa taloudessa paitsi yritysten liiketoimintalogiikka myös yksilöiden ja yhteisöjen toimintatavat ovat muutoksessa. Tämä avaa uusia näkökulmia arvon luontiin ja ansaintaan. Asiakas ei aina osaa määritellä mitä tarvitsee—fyysisen tuotteen, aineettoman palvelun tai muun ratkaisun—mutta metsäalakaan ei välttämättä osaa määritellä mitä se voi tarjota ”palveluna” ja kuka on sen asiakas tai hyödynsaaja. Palveluajattelussa myös asiakas tuottaa arvoa.

Tutkimus jatkuu vuonna 2017: Tuotekohtaisilla arvonlisäanalyyseillä selvitetään puurakentamiseen liittyviä palveluita ja sen osuutta, paljonko aineettoman arvonluonnin osuus tuotannossa on; Tulevaisuustarkastelussa kohdetuotteita ja niiden käyttöä analysoidaan osana palvelu-ekosysteemiä, ts. tutkitaan käyttöön ja laajempaan arvonluontiverkostoon liittyviä trendejä ja mahdollisia muutostekijöitä. Digitalisaatiokehityksen mutta myös biotalouden ratkaisujen, kuten uusien materiaalien, odotetaan muuttavat teollista tuotantoa ja ihmisten arkipäivää tavoilla, jotka eivät ole täysin ennustettavissa. Palveluiden kasvava rooli taloudessa ei ole ainoastaan määrällinen vaan myös laadullinen muutos, joka edellyttää uudenlaista osaamista ja toimintakulttuuria.

”Metsäala ja palvelut – tunnistamattomat tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet” tutkimus on osa metsäalan ennakoinnin väitöskirjatutkimusta. Tutkijan palkan rahoittaa Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulu 2014-2017 ja Metsämiesten Säätiö tukee tutkimusta 2016-2017.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Päivi Pelli, Itä-Suomen yliopisto, paivi.pelli(at)uef.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.