Metsäala on tehokas metsäluonnonhoitaja – Metsäyhdistys julkaisi pamfletin talousmetsän monimuotoisuudesta

tiistai heinäkuun 2. 2019

Metsäyhdistyksen suomeksi ja englanniksi julkaisemassa Viljellen ja varjellen -kirjassa kerrotaan, miksi talousmetsien luonnonhoito on tehokas tapa turvata monimuotoisuutta.

”Metsäluonnon hoito kytkeytyy tavanomaisiin metsänhoitotoimiin, joten se vaikuttaa hyvin laajalla alueella, kaikkialla missä metsäammattilaiset työtään tekevät. Lisäksi keino on nopea. Jos metsä suojellaan, sinne syntyy lahopuuta hitaasti, vain puiden luonnollisten kuolemien kautta, mutta luonnonhoidossa lahopuuta tehdään tässä ja nyt, sahalla ja kirveellä”, Viljellen ja varjellen -kirjan kirjoittanut kasvitieteilijä ja tietokirjailija Seppo Vuokko sanoo.

Vuokon kirjoittama pamfletti on laaja-alainen sukellus suomalaisen metsän ihmeisiin. Se antaa realistisen ja todenmukaisen kuvan siitä, mitä metsäluonnon monimuotoisuus on ja mitä se ei ole, miten sitä voidaan mitata ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Metsästä löytyy monimuotoisuutta yllättävistäkin paikoista.

”Monimuotoisuuskeskustelussa korostetaan usein poikkeuksia, kaikenlaisia harvinaisuuksia, joilla toki on sijansa. Silti kannattaisi muistaa, että harvinaisuudet eivät koskaan ole kovin hyviä esimerkkejä edustamaan kokonaisuuksia”, sanoo Vuokko. ”Esimerkiksi havupuiden seuralaislajit eivät ole yhtään se vähäarvoisempia kuin haavankaan, ne vain eivät ole harvinaisia”, Vuokko sanoo ja korostaa, että vaikka eräiden lehtipuiden katoaminen Suomen metsistä olisi todella vakava asia, esimerkiksi kuusen katoaminen olisi suorastaan katastrofaalista."

”Uusia keinoja monimuotoisuuden turvaamiseen etsitään tutkimukseen pohjautuen jatkuvasti ja niitä myös löydetään ja otetaan käyttöön, uusimpana nyt jo harvennushakkuidenkin yhteydessä jätettävät säästöpuut eli tekopökkelöt”, Vuokko sanoo.

Viljellen ja varjellen -kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin medialle ja metsäalan viestijöille 5. kesäkuuta 2019. Puhujaksi oli kirjan tekijöiden lisäksi kutsuttu Tapion johtava asiantuntija Lauri Saaristo. Niin Saaristo kuin yleisökin piti kirjaa hyvänä, uusia uria aukovana ja kiinnostavana kokonaisesityksenä metsäluonnon hoidon ja luonnon monimuotoisuuden suhteista.

Kirjan tarkoitus on tukea metsäalan viestinnän tekijöitä heidän päivittäisessä työssään. Siihen nähden on ilahduttavaa, että kirjaa on jaettu metsäalalle erittäin laajasti.

Seppo Vuokon kirjoittama pamfletti Viljellen ja varjellen – metsätalous ja monimuotoisuus on tilattavissa ja ladattavissa Metsäyhdistyksen verkkosivuilla. Se on julkaistu sähköisenä versiona myös englanniksi. Kirjan kuvituksesta vastaa luontokuvaaja Jorma Peiponen. Se on saanut Metsämiesten Säätiöltä rahoitusta.

Lisätietoja:

Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhdistys, hannes.mantyranta(a)smy.fi,

https://smy.fi/materiaali/viljellen-ja-varjellen-metsatalous-ja-monimuotoisuus/