Metsäalan ennakointi muuttuvilla markkinoilla - markkinat muuttuvat, onko metsäala valmistautunut?

perjantai, 02.07.2021

Käynnissä oleva murros on osoittanut, että metsäala ei ole entisensä. Globaalit megatrendit muokkaavat markkinoita ja kulutuskäyttäytymistä uuteen uskoon. Uudet yritykset, tuotteet ja toimintatavat nousevat aiempaa suurempaan arvoon. Toimialarajat hämärtyvät. Uutta informaatiota tuotetaan ja on saatavilla ennennäkemättömällä tahdilla. Ja kaiken tämän keskellä päätöksentekijöiden tulisi tehdä oikeita päätöksiä, jotka takaisivat yrityksen menestyksen ja kilpailukyvyn tulevaisuudessakin sekä poliittisesti reilun kilpailuympäristön.

Vaikka tulevaisuutta ei pysty ennustamaan, on systemaattinen tulevaisuuteen valmistautuminen mahdollista. Metsäalan murroksessa kriittinen tulevaisuuden tarkastelu on aiempaa merkityksellisempää. Lokakuussa 2020 käynnistynyt Metsäalan ennakointi muuttuvilla markkinoilla –hanke pyrkii vahvistamaan ja kehittämään ennakointiedon roolia metsäalan päätöksenteossa, niin yritystasolla kuin politiikassakin. Paremmalla valmistautumisella, sidosryhmien osallistamisella ja kriittisellä tarkastelulla on paremmat edellytykset turvata alan kestävä kilpailukyky, ymmärtää markkinoita ja nähdä muutoksen vaihtoehtoiset suunnat.

Ennustamista, ennakointia vai valistuneempaa päätöksentekoa?

Koska tulevaisuutta ei ole olemassa, ei sitä voida suoraan tutkia eikä siihen liittyviä hypoteeseja vahvistaa nykyhetkessä. Tulevaisuutta voidaan kuitenkin ennakoida ja tarkastella sekä kriittisesti että systemaattisesti pitkällä aikavälillä. Ennakointia voidaan käyttää tunnistamaan trendejä, ymmärtämään vaihtoehtoisia kehityskulkuja tai tuottamaan tiekarttoja tavoitteeseen. Tarkoituksena ei ole tuottaa tarkkaa ennustusta tulevaisuudesta vaan haastaa päätöksentekijöitä tekemään valistuneempia päätöksiä ja punnitsemaan vaihtoehtoja, jotta varautuminen epävarmaan tulevaisuuteen olisi parempaa.

Ennakoinnin merkitys metsäalalle

Ennakoinnin kehittämiseksi on tärkeää ymmärtää, mitä ennakointi tarkoittaa tällä hetkellä metsäalalle ja mitä ennakoinnin saralla on tehty. Suomen metsäalalla on pitkä historia esimerkiksi erilaisten kysyntäennusteiden tekemisestä ja hyödyntämisestä. Monet kansainväliset organisaatiot tuottavat myös projektioita, miltä tulevaisuus metsäalalle näyttää. Ennakoinnin merkitystä suomalaiselle metsäalalle ei ole kuitenkaan koskaan selvitetty. Käyttääkö metsäala ennakointitietoa hyödykseen? Minkälainen ennakointitieto koetaan hyödylliseksi? Onko ennakointietoa helposti saatavilla? Ja erityisesti pienempiä, ja vähemmän resursoituja käyttäjiä ajatellen, mihin suuntaan ennakoinnin tulisi kehittyä metsäalalla.

Metsäalan ennakoinnin nykytila

Kun tutkitaan suomalaisten metsäalan yritysten ennakoinnin käyttöä, on myös oleellista selvittää, millaista ennakointia on tarjolla. Suomalaisen metsäalan ennakoinnin tarjonta ei rajoitu Suomeen. Samat globaalit muutoksen tuulet puhaltavat myös muissa metsäisissä maissa. Ennakointitiedon tarjonta vaikuttaa suoraan sen käytön miellekyyteen. Hankkeen keskeisiä kysymyksiä ovatkin myös, missä nykyistä ennakointitietoa tuotetaan, mitä metsäpohjaisen teollisuuden aloja tämä tieto palvelee ja minkälaista päätöksentekoa varten ennakointia on tehty. Lisäksi on olennaista tarkastella, kuka tätä tietoa on tuottamassa, ja osallistaako metsäala riittävästi sidosryhmiä ja suurta yleisöä ennakointiedon valmistelussa.

Hankkeen ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa syksyllä 2021.

Hanke on kokonaisuudessaan Metsämiesten Säätiön rahoittama.

Lisätietoja:

Tohtorikoulutettava Aleksi Heiskanen, Helsingin yliopisto, aleksi.heiskanen(a)helsinki.fi, puh. 050 529 7862

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.