Metsäalan ja puutavara-auton kaukokuljetuksen koulutusten laadullinen vastaavuus työelämän tarpeisiin Suomen metsäkeskuksen läntisellä palvelualueella

tiistai, 07.02.2023

Maisterin opinnäytetyöni selvitti Metsäkeskuksen läntisen palvelualueen metsäalaan kohdistuvaa työvoimatarvetta ja tulevaisuuden osaamista. Läntiseen palvelualueeseen kuuluvat maakunnat Keski- ja Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. Tutkimukseni aineisto on koottu jo vuoden 2021 aikana kyselytutkimuksena alueen yrittäjiltä.

Tutkimukseni tärkein tavoite oli kumuloida tietoa, eli verrata kerättyä dataa aiempiin koulutusten vastaavuutta ja tulevaisuuden osaamistarpeita pohtineisiin tutkimuksiin. Tulokset olivat odotetunlaisia: hyvin samankaltaisia asioita mainittiin, kuten esimerkiksi turvemetsien käsittely, digitalisaation hallinta ja ylipäätään opiskelijoiden ominaisuuksien ympärillä pyöriviä asioita. Myös työelämän muuttuvat käytännöt mainittiin useasti tulevaisuudessa mahdollisesti vaikeuksia aiheuttavana ilmiönä, ja tämä olikin ehkä suurin ero aiempiin tutkimuksiin nähden.

Aineisto analysoitiin kahdella tavalla: toinen Metsäkeskuksen tarpeisiin ja toinen opinnäytetyökseni. Metsäkeskukselle datasta muotoiltiin yksityiskohtaisempi, enemmän käytännönläheinen selvitys, josta on helppo poimia asioita muun muassa oppilaitosten tarpeisiin. Oppilaitosten välinen yhteistyö tutkimuksen taustalla olikin suurena vaikuttimena työn muotoutumiselle. Työn tulosten analysoinnin ja selvityksen ja opinnäytetyön kokoamisen jälkeen tulokset vietiin todella käytäntöön.

Alueelliset metsäneuvostot lähtivät parantamaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä, jotta näihin tulevaisuuden tarpeisiin voidaan vastata. Myös alueen yrittäjät saivat tietoa tilanteesta tuloswebinaarin merkeissä, jossa tuloksia esiteltiin ja kehiteltiin myös yhdessä jatkotoimenpide-ehdotuksia. Tutkimukseni jälkeen Metsäkeskuksella alkoi myös Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle -hanke, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta metsäalasta ja sitä kautta houkutella lisää osaajia alueelle.

Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia ovat myös omat henkilökohtaiset tavoitteeni laajentaa osaamista metsäalan koulutuksista ja yhteiskunnallisesta kokonaiskuvasta. Haluan jatkaa aiheen parissa työelämässä, joten tämä selvitys on tärkeä osa omaa tulevaisuuden osaamistani.

Tutkimukseni tulokset ovat jo Metsäkeskuksen kautta julkaistu, mutta opinnäytetyöni on vielä viimeisiä viilauksia vaille valmis. Metsämiesten Säätiön tuen kautta olen kuitenkin saanut pysyttyä aikataulussa, ja valmistun keväällä 2023 maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi. Avustuksen myötä tutkimukseni on onnistunut ja tulosten vieminen käytäntöön alkanut.

Lisätietoja:
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Vilma Toivonen, Helsingin yliopisto, vilma.toivonen(a)helsinki.fi, puh. 0443085651
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.