Metsäalan kuvallinen ammattisanasto helpottaa oppimista

maanantai syyskuun 2. 2019

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun metsäkoulutus on tehnyt oppimateriaalia maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Hankkeen tuloksena syntynyt metsäsanasto avaa konkreettisin käytännön esimerkein metsäalan ammattisanastoa.

Sanasto tukee maahanmuuttajataustaisen opiskelijan metsäalan perussanaston oppimista ja perus-ammattitermistön ymmärtämistä. Ammattitermistön ymmärtäminen on avain alalla toimimiseen ja työnantajan kanssa kommunikointiin. Kielitaito mahdollistaa myös opintojen jatkamisen metsäalan perusopintojen jälkeen.

Hankkeen tuottama kuvallinen sanasto otetaan käyttöön äidinkieleltään muiden kuin suomen kielisten opiskelijoiden oppimateriaalina. Sanasto toimii myös oppimisvaikeuksista kärsivien opiskelijoiden oppimisen tukimateriaalina.

Hanke on toteutettu Metsämiesten Säätiön rahoituksella keväällä 2019.

Lisätietoja:

lehtori Jari Syvälä, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, jari.syvala(a)tampere.fi,