Metsäalan oppilaitosten yhteistyöllä tuotettiin ajantasaisia työturvallisuuden koulutusmateriaaleja

maanantai, 09.05.2022

Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta -hankkeessa tuotettiin interaktiivista koulutusmateriaalia metsätehon työturvallisuuden opetusmateriaalisivustolle osoitteeseen https://puuhuolto.fi/tyoturvallisuusopas/. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Metsäkoulutus ry:n hallinnoimaan hankkeeseen osallistuivat lisäksi Hämeen ammatti-instituutti, Helsingin yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu ja Metsäteho. Työryhmän jäsenenä toimi myös Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Markku Tolvanen.

Hankkeessa tuotettiin kolme interaktiivista opetusvideota: Metsurin työpäivä, Metsäkoneen kuljettajan työpäivä ja Metsäasiantuntijan työpäivä. Videoissa tarinallistetaan eri ammattiroolien päivittäisessä työssään kohtaamia työturvallisuustilanteita ja haastetaan katsoja pohtimaan niiden merkitystä niin välittömän turvallisuuden, kuin elämänmittaisen työkyvyn ja ammatillisen kehtitymisen näkökulmasta.

Hankkeen tuottama Työturvallisuuden johtamisen työkirja toimii itsenäisenä kokonaisuutena, mutta sitä on helppo hyödyntää videoiden kanssa yhtenäisenä materiaalipakettina. Työkirjassa annetaan selkeitä, progressiivisia tehtäviä ja harjoituksia oman itsensä ja työyhteisön yhteisen työturvallisuuden kehittämiseen. Materiaaleissa korostetaan asenteen, esimerkin ja jatkuvan oppimisen merkitystä turvallisen työkulttuurin luomisessa. Oikeat havainnointimenetelmät, rauhallinen, suunnitelmallinen työote ja oman toiminnan rakentava tarkastelu kehittävät ammattitaitoa ja auttavat jaksamaan ja pysymään uteliaana läpi pitkän työuran.

Hankkeen rahoitti kokonaisuudessaan Metsämiesten Säätiö. Hanke alkoi keväällä 2021 ja päättyi kevättalvella 2022.

Lisätietoja:

Tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen, Hämeen ammattikorkeakoulu, annukka.pakarinen(a)hamk.fi, puh.
0503001827
https://puuhuolto.fi/tyoturvallisuusopas/
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.