Metsäalan yhteinen viestintähanke liikkeelle

perjantai, 04.10.2019

Metsäalan maine Suomessa on hyvä, mutta riskit tilanteen muuttumiseksi kasvavat. Viesti alan merkityksestä ihmiskunnan, kansakunnan ja tavallisen ihmisen arjen ongelmien ratkaisijana halutaan metsäalalla saada paremmin yleiseen tietoon.

Metsäalan yhteisen Metsien Suomi -viestintähankkeen valmistelu käynnistyi Metsämiesten Säätiön apurahalla keväällä 2019. Hankkeen valmisteluvaiheessa työstettiin viestintästrategia, suunniteltiin kampanjaideaa metsäalalta valitussa viestintäryhmässä sekä haettiin hankkeelle ulkopuolinen projektihenkilö, joka vetää hanketta yhteistyössä sitä koordinoivan Suomen Metsäyhdistyksen ja hankkeen rahoittajien kanssa.

Viestintähankkeen toteuttaminen käynnistyi syksyllä 2019 metsäalan keskeisten toimijoiden rahoituksella. Hankkeessa järjestetään metsäalan ammattilaisille suunnattu roadshow alan oman viestinnän aktivoimiseksi ja julkaistaan viestintää tukeva tietopaketti.

Tiedotusvälineissä ja mahdollisesti kaupunkikuvassa näkyvä mediakampanja ajoittuu kevääseen 2020 ja mahdollisesti seuraavaan syksyyn. Mediakampanjan rinnalla käynnistyy puunsiemenkampanja, jota varten on suunniteltu uusi, helposti maahan polkaistava siemenkotelo, jonka avulla jokainen voi konkreettisesti osallistua metsittämistalkoisiin.

Kampanjasta kerrotaan lisää syksyn kuluessa avattavilla verkkosivuilla osoitteessa metsiensuomi.fi.

Lisätietoja:

Viestinnän johtava asiantuntija Anna Kauppi, Suomen Metsäyhdistys, anna.kauppi(a)smy.fi, puh. 0400 702 102

Viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhdistys, hannes.mantyranta(a)smy.fi, puh. 050 351
2413