Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäekonomian vaihto-opiskelu Pittsburghissa Yhdysvalloissa

maanantaina, 04.02.2019

Metsämiesten Säätiö tarjosi matkatukirahaa vaihto-opiskelu lukukauttani varten Pittsburghissa Yhdysvalloissa. Opiskelin Pittsburghin Yliopistossa kansainvälistä liiketaloutta, joihin kuului opintoja liiketaloudesta, markkinoinnista, politiikasta ja johtajuudesta. Nämä tukevat hyvin metsäekonomian maisterinopintojani Helsingin Yliopistossa, jossa yhdistetään metsäopintoja, liiketaloutta ja politiikkaa.

Säätiön tuki oli merkittävä vaihto-opinnoilleni, koska vaihto-opiskelu siellä on kalliimpaa kuin muissa kohteissa. Yhdysvallat ovat kumminkin tärkeä metsäteollisuuden maa ja oli mielenkiintoista päästä juuri sinne näkemään, miten niin suuren maan hallinto, liikemaailma ja järjestelmät toimivat. Uskon että opiskelijavaihdosta saamani kokemus antaa minulle taitoja, joita voin käyttää hyväkseni myös valmistumisen jälkeen työelämässä.

Lisätietoja:

MMK Elliroosa Raittinen, elliroosa.raittinen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.