Metsähyvinvoinnin Silmut ja Kasvualusta - Eteenpäin vievät polkumme

keskiviikkona, 01.02.2017

Valpastu ja vuorovaikuta! Metsähyvinvoinnin Silmut ja Kasvualusta on Metsämiesten Säätiön Metsähyvinvoinnin ohjelmavuosien tuloksena syntynyt näkemys mahdollisuuksista, metsäalaa eteenpäin vievistä poluista. Niihin on kiteytynyt, miksi hyvinvointituottavuus on osa menestystä.

Silmut avaavat oivalluksia kaikille metsäalan organisaatioille, niin johdolle kuin henkilöstölle. Aineettomat tuotantotekijät (hyvä johtaminen, osaavat ihmiset ja tiedolla johtaminen) ovat tulevaisuuden kilpailuvaltti.

Metsähyvinvoinnin Silmut, Johdan itseäni - Otan vastuun - Opin ja opastan, haastavat yksilön myönteisesti. Metsähyvinvoinnin Kasvualusta, Innostumme - Osaamme - Kehitymme, kuvaa yhteistä tahtotilaamme. Tarkastelun kokonaisuutena, tulokulmina taustalla ovat koko ajan eri ulottuvuudet, Minä - Työyhteisö - Verkosto - Metsäala.

Hektisessä työelämässä ja muutosten sävyttämässä maailmassa on syytä pysähtyä ja iloita saavutuksista sekä arvostaa onnistumisia. Jokaisen tulisi olla vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään.

Työpaikan tulee kannustaa henkilöstöä näkemään tulevaisuuteen ja kehittämään omaa osaamistaan. Voimme tukea työntekijöiden innostumista vahvistamalla sisäistä motivaatiota rakentavia tekijöitä kuten autonomiaa, yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä ja kyvykkyyttä.

Meidän tulee suhtautua rohkeasti uuteen. Vastuun ottaminen itsestä kuuluu olennaisena osana metsäammattilaisten tulevaisuuden osaamiseen. Vahvistumme verkostona, kun kannustamme onnistumaan ja jaamme avoimesti tietojamme, taitojamme ja ymmärrystämme, sekä olemme valppaita uuden oppimiselle.

Kukin työntekijä ja organisaatio lähestyy Silmujen ja Kasvualustan näkökulmia omasta lähtökohdastaan, ja jokaisella on oikeus tulkita ne järkevästi suhteessa vallitsevaan tilanteeseen ja olosuhteisiin. Näkemyksessä korostuvat yksilön vastuu ja verkoston tuki. Silmuihin ja Kasvualustaan voi tutustua tarkemmin Metsähyvinvoinnin verkkosivuilla.

Metsähyvinvoinnin Silmut ja Kasvualusta julkistettiin Metsähyvinvoinnin ajankohtaistapahtumassa marraskuussa 2016, ja näkemyksen työstämistä tullaan jatkamaan yhdessä koko metsäalan kanssa.

Lisätietoja:

Viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, Metsäteho Oy, laura.kammonen(at)metsateho.fi

Erikoistutkija Arto Kariniemi, Metsäteho Oy, arto.kariniemi(at)metsateho.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.