Metsähyvinvointi ja muutoskyvykkyys

torstaina, 09.06.2016

Vuonna 2015 ja 2016 Metsähyvinvointi ohjelma alkoi näkyä voimallisemmin myös ammattilaisten arjessa. Pysyvä kohtaamisen kanava on verkkosivusto. Sivustolta alan ihmiset löytävät muun muassa ajankohtaistapahtuman asiantuntijasisältöjä ja kolleegojen blogikirjoituksia.

Metsähyvinvointiin oli mahdollista törmätä median lisäksi monissa tapahtumissa: Metsäpäivillä, Metsäkeskuksen työsuojelupäivässä, Koneyrittäjien Kymppi illoissa ja Metsätieteen laitoksen kevätjuhlassa sekä LUVA:n KÄPY-risteilyllä ja tietenkin Metsähyvinvoinnin omassa ajankohtaistapahtumassa.

Kohtaamisissa pohdittiin muutoksen luonnetta ja uudistumisen välttämättömyyttä eri näkökulmista sekä sitä, mitä tukea Metsähyvinvointiohjelmasta löytyy.

- Miten työ on jo kovin erilaista kuin ne mallit, joilla sitä yritämme hallita. Teemme työtämme kasvavassa määrin verkostoissa, joissa on erilaisia ihmisiä eri organisaatioista. Miten tällaisessa työssä toimitaan tarkoituksenmukaisesti?

- Mitä uutta positiivisen psykologian näkökulma tuo työsuojeluroolissa toimimiseen? Miten onnistumiseen vaikuttaa osaamisen lisäksi koko tapa toimia ja olla se mitä on ihmisenä. Mitä konkreettista voimme tehdä, jotta tuemme sekä omaa että työtovereidemme onnistumista?

- Miten saamme kaikkien ajattelun käyttöön? Uudistumisessa on kysymys kyvystä havaita ja yhdistellä asioita uusilla tavoilla sekä uteliaisuudesta. Aidossa yhdessä ajattelussa kykenemme synnyttämään paljon enemmän kuin nerokkainkaan yksilö yksin.

- Millaiset mielen mallit palvelevat hyvinvoivassa muutoksessa? Miten omaa mieltä johdetaan? Miten sisäisen motivaation voimaa hyödynnetään?

Jokainen on vastuussa omasta työmarkkinakelpoisuudestaan. Yhdessä voimme kuitenkin rakentaa ymmärrystä ja keinoja oppia sitä, mikä on tässä muuttuvassa työelämässä keskeistä. Ammattiosaamisen lisäksi tarvitaan ainakin kykyä oppia ja olla rakentavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Alan uudistumiskyvyn edellytys on motivoitunut ja hyvinvoiva ihminen. Se mitä kaikkea tämä metsäalalla tarkoittaa syntyy toimimalla ja kokeilemalla. Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Osaamme kuitenkin enemmän kuin uskoimmekaan ja tässä hengessä kannattaa lähteä yhdessä kehittämään uutta, monimuotoista osaamista. Metsähyvinvointi tukee tätä työtä.

Metsähyvinvoinnin jalkautusta ohjaa Metsäteho. Keskeinen rahoittaja on Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja Tuija Tähtinen, Valmennuksen Vire Oy, tuija.tahtinen(at)valmennuksenvire.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.