Metsäkoneyritysten toiminnan kehittämiseen liiketoimintaopas ja toimintakäsikirjan runko

perjantaina, 03.03.2017

Työtehoseuran, Tapio Silvan ja Koneyrittäjien liiton toteuttamassa hankkeessa laadittiin metsäkoneyrityksille suunnattu liiketoimintaopas sekä niiden johtamisjärjestelmän dokumentoiva toimintakäsikirjan runko. Oppaan ja toimintakäsikirjan avulla metsäkoneyritykset voivat vastata muuttuvan toimintaympäristön metsäkonealalle asettamiin haasteisiin.

Varsinainen Metsäkoneyrittäjän liiketoimintaopas -kirja julkaistaan vuoden 2017 aikana Opetushallituksen julkaisuna, mutta jo nyt liiketoimintaosaamista voi opiskella netissä olevan tieto- ja tehtäväpaketin avulla. Yrityksen johtamisjärjestelmän dokumentointiin soveltuva toimintakäsikirjan runko julkaistiin myös netissä. Toimintakäsikirjan runko sisältää perustekstin ohella esipuheena kuvauksen aineiston käytöstä ja tarkoituksesta sekä opastavia ohjeita. Metsäkoneyritys voi laatia oman toimintakäsikirjansa tämän rungon päälle.

Laajavastuinen yrittäjyys, moniasiakkuus, kasvava yrityskoko, kilpailu osaavasta työvoimasta ja metsätalouden kestävyyteen liittyvät vaatimukset ovat esimerkkejä toimintaympäristön muutoksesta, jotka asettavat metsäkoneyritysten johtamiselle ja liiketoimintaosaamiselle uusia haasteita. Liiketoimintaosaamisen kehittämisen esteenä on kuitenkin usein kiire, joka estää yrittäjää sitoutumasta pitkäkestoisiin opintoihin.

Nyt laaditun liiketoimintaoppaan avulla yrittäjillä on mahdollisuus opiskella liiketoiminnan perusteita omatoimisesti. Liiketoimintaoppaan ja sen pohjalta laaditun sähköisen materiaalin pohjalta Koneyrittäjien liitto järjestää myös koulutustilaisuuksia, joissa liiketoiminnan teemoja koulutetaan yrittäjille. Materiaalia voidaan hyödyntää myös metsäalan ammatillisessa koulutuksessa.

Metsäalalle on hyväksytty yritysten toiminnan arviointiin yhtenäiset auditointikriteerit. Niitä sovelletaan mm. toimittaja-auditoinneissa, joissa metsäkoneyrityksen asiakas (tilaaja) haluaa todentaa alihankintakumppaninsa toimintatavat. Auditointikriteerit asettavat metsäkoneyrityksille vaatimuksen, että yrityksellä on oltava johtamisjärjestelmä ja sen dokumenttina toimintakäsikirja. Hankkeessa laadittu toimintakäsikirjan malli helpottaa yrityskohtaisen toimintakäsikirjan laatimista ja ylläpitoa sähköisesti, jolloin päivittäminen on sujuvaa ja jalkauttaminen henkilöstölle helpompaa.

Metsäkoneyrittäjän liiketoimintaopas käsittelee myös yrityksen johtamisjärjestelmän laatimista.

Kokonaisuutena liiketoimintaoppaan sisältö auttaa johtamisjärjestelmän ylläpidossa ja selkeyttää sen merkitystä. Esimerkiksi metsäsertifioinnin tuomat velvoitteet, työsuhdeasiat ja työnantajana toimiminen sekä riskien hallinta sisältyvät metsäkoneyrityksen päivittäiseen johtamiseen.

Metsäkoneyrityksen liiketoimintaopas ja toimintakäsikirjan runko laadittiin Metsämiesten Säätiön osarahoittamassa hankkeessa vuonna 2016.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Pertti Hourunranta, Työtehoseura ry, pertti.hourunranta(at)tts.fi, puh. 050 387 9516

Laatu- ja koulutusasiantuntija Ari Nieminen, Tapio Silva Oy, ari.nieminen(at)tapio.fi, puh. 040 718 2595

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.