Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsämiesten säätiön avustuksella kehitetään 4H:n metsätoimintaa ja edistetään nuorten metsäyrittäjyyttä

maanantaina, 23.12.2019

Työtä ja toimintaa metsässä -hankkeessa kehitettiin vuonna 2019 4H:n metsätoimintoja ja materiaaleja sekä edistettiin nuorten työllistymistä metsään ja metsäistä sidosryhmäyhteistyötä.

4H-järjestön käytössä olevaa Metsissä Mahdollisuus -metsäkasvatusmallia uudistettiin ja samalla koulutettiin 4H-yhdistysten toimihenkilöitä materiaalien parempaan hyödyntämiseen. Hankkeen avulla järjestettiin yhteensä 7 alueellista koulutusta eri puolilla Suomea, joiden avulla toimintaa saatiin jalkautettua käytäntöön.

Koulutuksissa harjoiteltiin metsäpäivien suunnittelua, tutustuttiin nuorten työllistämisen mahdollisuuksiin metsässä sekä tehtiin käytännön maastoharjoituksia. Koulutuksiin osallistui yhteensä 97 henkilöä ja niistä saatiin erinomaista palautetta.

Nuorten innostamiseksi metsäyrittäjyyden pariin tuotteistettiin 2 opintopisteen taimikonhoitajakoulutus sekä markkinointivideo nuoresta 4H-metsäyrittäjästä. Taimikonhoitajakoulutus on näyttöperusteinen ja se tuotettiin yhteistyössä HAMK:n kanssa. Lisäksi nuorten käyttöön on tarjottu yhdistysten kautta raivaussahoja, mikä on helpottanut metsäyrittäjyyden aloittamista.

Metsäistä kerhotoimintaa tukemaan luotiin Metsäsalapoliisi-kerho-opas, joka koostuu kymmenen kerhokerran aineistosta. Hankkeessa tuotettiin myös Työtä ja toimintaa metsässä -julkaisu.

Kansainvälistä metsäpedagogiyhteistyötä jatkettiin osallistumalla 1.-4.7.2019 Latvian Riikassa järjestettyyn European Forest Pedagogics -konferenssiin. 4H järjesti tapahtumassa työpajan, jonka nimi oli Metsäkoulupäivien kehittäminen - miten vahvistaa nuorten metsäsuhdetta. Sen lisäksi, että konferenssissa jaettiin 4H:n hyviä käytäntöjä, saatiin tapahtumasta uusia ideoita ja toimintamalleja omaan metsäkasvatustyöhön. Tapahtuma oli hyvin opettavainen ja inspiroiva.

Vuosi 2019 oli Työtä ja toimintaa –hankkeen viimeinen toimintavuosi. Esitämme parhaimmat kiitokset Metsämiesten Säätiölle saamastamme tuesta.

Lisätietoja:

aluejohtaja Mari Niska, Suomen 4H-liitto, mari.niska(a)4h.fi, puh. 0400-234041

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.